Tarieventabel 2024 (consumenten)

Prijzen incl. btwACMmaximumtarief
2024
Warmtebedrijf Amersfoort
leveringstarief 2024
Vastrecht€ 582,82** (dit was € 618,82)€ 568,82
Meettarief€ 31,68€ 31,68
Huur en netonderhoud€ 145,38€ 145,38
Prijs per GJ*€ 46,69€ 45,69
* GJ of gigajoule is de warmte-eenheid. Gemiddeld staat 1.000 m3 aardgas gelijk aan 31,65 GJ, maar wij hanteren 33 GJ voor een veilige marge.
Wilt u uw aardgasverbruik omrekenen in GJ’s? Gebruik dan deze formule: [huidig aardgasverbruik in m3] x 0,033 = [aantal GJ’s].

Toelichting tarieventabel

De belangrijkste oorzaak van de daling van het GJ-tarief is de ontwikkeling van de aardgastarieven. Duurzame energie is lange tijd duurder geweest dan aardgas. Om de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken, heeft de overheid de SDE-subsidie beschikbaar gesteld. Met deze SDE-subsidie wordt het verschil tussen het aardgastarief en de productiekosten voor duurzame energie goedgemaakt, zodat klanten van duurzame energie nooit meer betalen dan voor aardgas.

Afgelopen jaren was er echter sprake van hoge aardgastarieven en werd er geen subsidie uitgekeerd. Hierdoor moest de volledige kostprijs worden doorberekend aan de klanten. In 2023 compenseerde de overheid de eindklant via het prijsplafond. In 2024 is het prijsplafond weg en wordt voor de productie van duurzame energie weer SDE-subsidie uitgekeerd. Hierdoor kan de prijs per GJ fors omlaag. Deze stijging wordt veroorzaakt door algemene kosten van materiaal en loonkostenstijging. Ondanks deze stijging liggen de kosten voor vastrecht van Warmtebedrijf Amersfoort onder het ACM-tarief.

De Warmtewet en ACM beschermen u

In Nederland is sprake van een gereguleerde markt voor duurzame warmte. De overheid heeft in de Warmtewet o.a. vastgelegd hoe tarieven tot stand komen. De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast en ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, moeten de tarieven worden aangepast. Een extra zekerheid voor u en uw portemonnee dus.

Jaarlijks stelt de ACM vast wat de maximale tarieven zijn, die warmtebedrijven in rekening mogen brengen bij hun klanten. In de rekenmethode die ACM toepast wordt gerekend met tarieven die consumenten betalen voor aardgas. De bedoeling van deze rekenmethode is dat klanten die aangesloten zijn op een collectief warmtesysteem niet meer geld kwijt zijn dan klanten met een aansluiting op aardgas. ACM stelt het maximumtarief voor 2024 vast op € 46,69 per gigajoule (GJ). Dit is lager dan het tarief van vorig jaar omdat de gasprijs lager is.

** De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelde eind juni het maximumtarief 2024 voor het vastrecht voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet lager vast. Het herstelbesluit voor het vastrecht voor warmte heeft geen gevolgen voor de tarieven omdat Warmtebedrijf Amersfoort het tarief 2024 al onder ACM-tarief stelde. Meer informatie over alle maximumtarieven via de website Autoriteit Consument en Markt (ACM):

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten:

Variabel:

  • Prijs per GJ: het verbruik in gigajoule (GJ). U kunt besparen op uw verbruik, door bijvoorbeeld de verwarming een graad lager te zetten of door uw woning te isoleren. Lees hier meer bespaartips.

Vaste kosten:

  • Het vastrecht: vaste kosten die zijn voor het gebruik van de benodigde apparatuur, back-up voorzieningen, administratieve kosten e.d..
  • Het meettarief: vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmteafleverset.
  • Huur en netonderhoud: dit zijn kosten voor huur van de warmteafleverset en service, onderhoud en vervanging het buurtwarmtenet.

Wat betekent dit voor u?

Naast een lager GJ-tarief, is het vastrechttarief van Warmtebedrijf Amersfoort in 2024 lager dan het toegestane maximumtarief.

Maandelijkse voorschotbedragen

Bij de jaarrekening passen wij altijd het voorschotbedrag aan, waardoor uw maandbedrag zo goed mogelijk aansluit bij uw jaarverbruik en er bij de jaarafrekening niet hoeft te worden bijbetaald. Op basis van het standaardjaarverbruik van onze klanten vertalen wij de te verwachten kosten voor 2024 in het verbruikskostenoverzicht (VKO). Hier kunt u zien of wij bij uw jaarafrekening een overschot of tekort verwachten. Op basis van die informatie kunt u uw voorschotbedrag laten aanpassen.