Hybride duurzame energie-installaties

Eemwarmte heeft in Amersfoort twee hybride duurzame energie-installaties. Hybride betekent dat elke installatie meerdere duurzame warmtebronnen ter beschikking heeft, zo staan er naast biogrondstofketels ook warmtepompen en zonnepanelen. Is er genoeg zon? Dan kunnen de ketels afgeschaald worden en gaan we ook met zonne-energie warmte leveren.

Een bron die altijd warmte op maat kan leveren

De hybride energie-installaties zijn zó ontworpen dat ze schaalbaar warmte kunnen leveren. Dit is belangrijk, omdat ze altijd warmte op maat kunnen leveren. Ook als er op een donkere, windstille winterochtend geen warmte uit zonne- en windenergie komt. Bovendien zit het warmtenet van Amersfoort in de opstartfase en krijgt het snel meer afnemers. Met deze installaties kan het warmtenet groeien, zodat andere duurzamere warmtebronnen zoals aquathermie en geothermie mogelijk worden. In de toekomst zullen deze installaties alleen nog gebruikt worden met piekmomenten of als verplichte back-up.

hybride duurzame energie-installaties
warmte uit rioolwaterzuiveringsinstallatie

Aquathermie – warmte uit (afval)water

Wist je dat het warme water dat met douchen nu in het putje verdwijnt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie op de Isselt terechtkomt? Hier wordt het gezuiverd en vervolgens schoon, maar wel te warm, in de Eem geloosd. Uit recent onderzoek van Warmtebedrijf Amersfoort, de Gemeente Amersfoort en het Waterschap Vallei en Eem blijkt dat dit water potentieel 7.700 woningen kan verwarmen. Eemwarmte is momenteel in een gevorderd stadium om deze zeer duurzame warmtebron te ontwikkelen, zodra de techniek rond is kunnen we het gelijk aanhaken aan op ons warmtenet! Naar verwachting zal vanaf 2026 een significant deel van onze totale warmtelevering vanuit de warmte uit de Amersfoortse rioolwaterzuiveringsinstallatie geleverd worden.

Duurzame biogrondstoffen

Het grootste discussiepunt van dit moment is de primaire bron van ons warmtenet in de opstartfase: biomassa of biogrondstof. Ooit gezien als hét alternatief voor aardgas, maar na veel negatieve publiciteit is het een gevoelig onderwerp geworden. Wij pleiten ervoor dat de discussie op basis van feiten gevoerd wordt. Want: de ene biogrondstof-installatie is absoluut de andere niet. En juist deze bron is – als je naar de feiten kijkt – schoner dan aardgas, volledig hernieuwbaar mits duurzaam gewonnen, én cruciaal voor de introductie van andere, duurzamere bronnen, zodat biogrondstof-installaties zo snel mogelijk weer afgeschaald kan worden.

Eemwarmte gebruikt regionaal, laagwaardig materiaal

De discussie in Nederland gaat vooral over hoogwaardig hout, vaak in de vorm van pellets, geïmporteerd uit het buitenland. Dat is materiaal dat nog anders gebruikt kon worden (bijvoorbeeld als plank). De installaties van Eemwarmte zijn juist gebouwd op laagwaardig hout, ook wel shreds of chips genoemd. Deze installaties kunnen niet draaien op hoogwaardig hout, dan loopt de temperatuur te snel op.

Snoeien - WBA
Warmtebronnen: geothermie

Aardwarmte – warmte uit diepe grondlagen

Een andere, duurzame bron die momenteel volop in ontwikkeling is, is aardwarmte (geothermie). Dit is warmte uit hele diepe grondlagen (in Amersfoort ± 1.600 meter diep), die potentieel benut kan worden door er water doorheen te pompen met een constante stroom. Het water komt dan opgewarmd en wel weer terug. Dit is een zeer duurzame (maar wel kostbare) techniek die alleen toegepast kan worden op een groot warmtenet met veel afnemers. In de zomer van 2022 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Warmtebedrijf Amersfoort, Energiebeheer Nederland (EBN) en Tullip Energy Exploration & Development getekend. Naar verwachting (als het warmtenet blijft groeien qua afnemers) wordt de eerste warmte in 2028 geleverd.

Power-to-Heat – zonne-energie uit het volle elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is vol. De bekabeling in de wijknetten in Nederland is simpelweg te dun om de steeds grotere hoeveelheid energie van zonnepanelen en windenergie te verwerken. Omdat er geen goede alternatieven zijn voor opslag worden zonnepanelen nu steeds vaker uitgezet. Zonde van alle groene energie, vinden wij. Want wij kunnen deze energie weer als warmtebron gebruiken voor ons warmtenet. Immers iedereen gaat even lekker douchen na een hete zomerdag, toch? Dan hebben wij het warmte water alvast ‘s middags gemaakt.

Beschikbaar voor woningcorporaties en bewonerscollectieven

Deze oplossing is mogelijk bij voldoende schaalgrootte qua zonnepanelen, zoals woningcorporaties, bedrijven en bewonerscollectieven. Wij investeren in de zonnepanelen en de flexibele aansluiting op het elektriciteitsnet. En zij profiteren weer van lagere energielasten.

warmtebronnen: power-to-heat
warmtebronnen: restwarmte

Restwarmte

De laatste, maar niet de minst duurzame van onze warmtebronnen: restwarmte van Amersfoortse bedrijven. Amersfoort heeft geen zware productie-industrie met veel restwarmte. Maar er zijn wel enkele bedrijven die toch warmte over hebben, zelfs het ziekenhuis heeft eigenlijk een warmteoverschot. Per gebouw bekijken we of we restwarmte kunnen afnemen, zodat we daarmee weer woningen duurzaam kunnen verwarmen. En voor bedrijven is het financieel interessant om warmte te leveren, zeker in de winter.