Uw huurders profiteren van verduurzaming

Het is duidelijk: uw woningcorporatie staat voor een paar lastige keuzes. Maar wat reken je tot je kerntaak, en wat niet? De warmtevoorziening is er zo een. Huurders zien zich geconfronteerd met stijgende gasrekeningen en verwachten een comfortabele, goed-geïsoleerde woning. Wij helpen zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw met verduurzaming. Oudere woningen en blokken verbeteren hun energielabel bij aansluiting doordat ze meeprofiteren van ons duurzame Amersfoortse warmtenet. Bij nieuwbouwwoningen resulteert aansluiting op het warmtenet in betere BENG-scores. De warmte die ons slimme, groene warmtenet levert is namelijk 100% fossielvrij én volledig hernieuwbaar. En comfort staat centraal: wij garanderen onze warmtelevering en uw huurders merken geen verschil qua gebouwverwarming of heet tapwater.

Hoe en waar leveren we?

Voor woonwijken leggen we een zogenaamd wijkwarmtenet aan, vanaf de hoofdleiding. Dit is een gesloten systeem met een klein WOS-huisje (warmteoverdrachtstation). Vanaf het wijkwarmtenet worden er leidingen gelegd naar elke woning, en de cv-ketel wordt vervangen door een zogenaamde warmteafleverset. Vaak zijn de aanpassingen aan woningen minimaal, het betreft puur het vervangen van de aardgasleidingen en de aansluiting met de warmteleidingen. Voor flats en appartementencomplexen wordt er een afgiftestation in het pand aangelegd, en daar vandaan loopt de leiding naar de warmteafleverset van elk appartement. Vaak kan de aanleg ook gesubsidieerd, vanuit de overheid zijn verschillende potjes beschikbaar. Hierdoor kunt u de aansluitkosten voor uw huurders beheersbaar houden. Daarnaast is ook de warmtelevering financieel aantrekkelijk voor uw huurders: voor de meeste aansluitingen scheelt het aanzienlijk in de maandlasten t.o.v. de aardgaskosten. En de ACM reguleert de warmtemarkt, en beschermen daarmee uw huurders.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Power-to-Heat

Warmtebedrijf Amersfoort biedt bovendien een extra voordeel voor een woningcorporatie: ons Power-to-Heat initiatief. Dit zijn collectieve zonnepanelen die normaal gesproken aan het elektriciteitsnetwerk leveren, maar zodra het elektriciteitsnetwerk vol dreigt te raken wordt geswitcht naar warmteproductie met warmtepompen. Zo voorkomen we dat zonnepanelen worden uitgezet tijdens piekmomenten in de zomer. Immers, na een hete dag gaan consumenten douchen en dan hebben wij het overschot aan elektriciteit alvast omgezet is volledig duurzame warmte. Zie het als een batterij: opslag van energie in de vorm van elektriciteit biedt nog veel uitdagingen, maar opslag van energie in de vorm van warmte gaat prima in ons zeer geïsoleerde leidingnetwerk. Een woningcorporatie heeft meestal genoeg woningen en daarmee schaalgrootte om ons initiatief te implementeren. En uw huurders profiteren weer van lagere energielasten.