Leveringsovereenkomst en machtiging

Nieuwe klanten kunnen zich kort voor de oplevering/sleuteloverdracht aanmelden voor ons slimme, groene warmtenet door de leveringsovereenkomst en doorlopende machtiging in de vullen, volg daarvoor de volgende stappen:

  1. Download de onderstaande leveringsovereenkomst en de doorlopende machtiging.
  2. Stuur deze vervolgens getekend en ingescand digitaal naar onderstaand e-mailadres of postadres.
  3. Geef de nieuwe meterstand tijdig aan ons door, uiterlijk 14 dagen na sleuteloverdracht. Dit kan met een kopie of foto van het overdrachtsdocument voorzien van een handtekening en een datum, deze gebruiken wij hierna als de beginstand voor uw jaarafrekening.

De ingevulde en ondertekende klantformulieren en documentatie kunt u digitaal sturen naar klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl of in een envelop naar:
Warmtebedrijf Amersfoort
t.a.v. Klantenservice Amersfoort
Telefoonweg 34, 6712 GC Ede

Vergeet ook niet om met andere partijen contracten af te sluiten voor water en elektriciteit.

Doorgeven nieuw maandelijks voorschotbedrag

Zijn de tarieven voor het nieuwe jaar gewijzigd? Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening. Hierna kunt u ervoor kiezen om het voorschotbedrag aan de aangepaste tarieven aan te laten passen en daarmee een bijbetaling bij de jaarafrekening voorkomen. We adviseren u om het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt te bekijken, want op dit overzicht wordt gerekend met de nieuwe tarieven vanaf januari en kunt u zien of een bijbetaling wordt verwacht. Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u dit via het onderstaande online formulier aangeven. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan.

Let op: als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. In dat geval wordt het voorschotbedrag automatisch aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

betaalbaarheid

Wijziging van rekeningnummer

U kunt uw rekeningnummer wijzigen door het onderstaande formulier te downloaden en hierop uw nieuwe rekeningnummer door te geven aan onze administratie.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u vervolgens digitaal sturen naar klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl of in een envelop naar:

Warmtebedrijf Amersfoort
t.a.v. Klantenservice Amersfoort
Telefoonweg 34, 6712 GC Ede

Afmeldingen

Gaat u verhuizen of moet de overeenkomst ontbonden worden in het geval van overlijden van de huurder/eigenaar? Download dan het onderstaande afmeldformulier groene warmte en stuur deze ingevuld naar onze administratie.

Belangrijk! Op het moment dat u het eind-meterstandenformulier met uw verhuurder of makelaar ondertekent, dient u hiervan eveneens een kopie te sturen naar Warmtebedrijf Amersfoort.

Het ingevulde en ondertekende formulier en overige documentatie kunt u digitaal sturen naar klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl of in een envelop naar:
Warmtebedrijf Amersfoort
t.a.v. Klantenservice Amersfoort
Telefoonweg 34, 6712 GC Ede