De werking van een slim, groen warmtenet

Ons warmtenet is gebaseerd op het concept van het platform Energie voor Elkaar, de koepelorganisatie voor zeer duurzame warmtenetten. In deze video wordt de werking van een warmtenet in een notendop uitgelegd. Met een combinatie van duurzame bronnen die het warmtenet voeden, krijgt iedereen de warmte zoals ze gewend zijn. Het is namelijk geschikt voor alle gebouwen, ongeacht of u een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis heeft of oude, bestaande bouw. En u krijgt óók nog genoeg warmte als u aan het einde van het warmtenet woont. Bovendien kijken wij altijd naar nóg duurzamere warmtebronnen, dus onze klanten verduurzamen automatisch mee.

Amersfoort groen verwarmd

Ons slimme, groene warmtenet is een gesloten circulair systeem waarbij het water rond wordt gepompt. Dat wordt onderweg verwarmd door meerdere duurzame warmtebronnen.

Waar ligt het warmtenet?

Bekijk hier onze kaart met weergave van het huidige netwerk. Ook ziet u het netwerk dat nu wordt aangelegd en het toekomstige netwerk.

Altijd warm met onze betrouwbare warmtelevering

Makkelijk en betrouwbaar

Een aansluiting op ons warmtenet is makkelijk, veilig en betrouwbaar. Wij garanderen namelijk onze warmtelevering. Het is ook geschikt voor bestaande bouw, nieuwbouw en monumenten ongeacht in hoeverre het gebouw geïsoleerd is. Een veelgestelde vraag is of een warmtenetaansluiting anders is dan een aardgasaansluiting. Voor vrijwel alle aansluitingen geldt: we leggen een buis vanaf het wijknet naar uw huis toe. Vervolgens vervangen wij de cv-ketel door een warmteafleverset. Dat is alles. Uw verwarming en uw warme tapwater functioneren net zoals voorheen. U heeft vervolgens geen onderhoud meer aan de installatie, in het zeldzame geval dat er toch een storing of een defect is lossen wij het op met onze 24/7 onderhoudsdienst. Ook voor de zakelijke markt van gebouwbeheerders en projectontwikkelaars biedt het voordelen.

Goed voor milieu en klimaat

Met een aansluiting op een warmtenet wordt de cv-ketel op aardgas weggehaald, waardoor de totale CO2-uitstoot van onze klanten met 90% daalt. En dan rekenen we de gehele keten mee, van duurzame bron tot eindklant. Onze bronnen zijn namelijk 100% fossielvrij en hernieuwbaar. En conform onze bronnenstrategie: zodra er een nieuwe en schonere bron beschikbaar is, sluiten we die graag aan op ons net. Ook wordt onze warmte lokaal gewonnen, dus met een minimum aan warmteverlies en uitstoot door transport.

Ons aanbod is snel terugverdiend

Betaalbare warmtetarieven

Allereerst: uw huis wordt meer waard van een warmtenetaansluiting. De investering van een nieuwe aansluiting betaalt zich ruim terug. Ook de tarieven van warmtenetten zijn stabiel. In Nederland reguleert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de warmtemarkt, conform de Warmtewet. Elk jaar stellen zij in december, op basis van de aardgasprijs van dat moment, het nieuwe maximumtarief vast dat warmtenetten het komende jaar mogen rekenen. Maar het is niet verplicht om ook dat maximale tarief te rekenen, als warmteleverancier mag je altijd lagere tarieven hanteren. Wij beredeneren als bedrijf juist vanuit onze kostprijs voor de warmte plus een klein beetje marge om ons bedrijf gezond te houden. Hierdoor behoren we al jaren tot de warmteleveranciers die de scherpste tarieven van Nederland hanteren. Daarnaast is het maandelijks opzegbaar voor consumenten. Bovendien hebben klanten geen servicecontract meer nodig, want al het onderhoud én eventuele vervanging is voor u gratis.