Publiek of privaat

Voldoen aan verplicht energielabel C

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw groter dan 100 m2 met een niet-monumentale status minimaal energielabel C hebben. Op dit moment voldoet grofweg 20% van de Amersfoortse kantoorpanden niet aan deze regel. Dat kan nadelig zijn voor u als huurder, want de Gemeente Amersfoort heeft aangegeven dat ze vanaf 2024 gaan handhaven. Kantoorpanden die dan nog niet voldoen en nog geen verbeterplan hebben kunnen dan gesloten worden. Met een warmtenetaansluiting maakt het kantoorpand gelijk een enorme sprong in energielabels, en dat is ook interessant voor gebouweigenaren. Bovendien heeft ook de Dutch Building Council bevestigd dat de gradatie van de duurzaamheid van het warmtenet doorgerekend mag worden naar het energielabel. Dat kan betekenen dat met ons 100% fossielvrije warmtenet panden zelfs naar een beter energielabel gaan.

Beheersbare energiekosten

Daarnaast wilt u uw maandelijkse energielasten in de hand houden. De recente geopolitieke ontwikkelingen laten helaas zien dat fossiele brandstoffen eindig zijn en de gasprijzen verder zullen blijven stijgen. De gemiddelde eigenaar staat niet te springen om forse investeringen in nieuwe installaties als zonnepanelen en warmtepompen. Bovendien zijn deze oplossingen door een lage warmtetemperatuur niet geschikt voor alle panden. Laat staan als er hoge temperatuur nodig is voor uw productieprocessen. Ons warmtenet levert warmte van hoge temperatuur, waardoor het geschikt is voor vrijwel alle zakelijke aansluitingen. En u als huurder bent verzekerd van beheersbare energiekosten, want wij bieden klanten een goede prijs: Warmtebedrijf Amersfoort behoort steevast tot de scherpst geprijsde warmteleveranciers.

Help uw pandeigenaar!

Mogelijk dat uw pandeigenaar al op zoek is naar een duurzame oplossing voor het kantoorgebouw. Maar veel pandeigenaren hebben zich nog maar weinig verdiept in alle oplossingen, waarbij het warmtenet vaak het makkelijkste is. En ook het voordeligst voor de huurder. Momenteel wordt het warmtenet uitgebreid op bedrijventerreinen De Hoef en Isselt, dus veel kantoorgebouwen kunnen relatief eenvoudig aansluiten. En zelfs voor wijken waar het warmtenet nog niet ligt is er de mogelijkheid, want bij voldoende animo leggen wij onze hoofdleiding ook naar andere Amersfoortse wijken. Zeker zakelijke aansluitingen kunnen daarbij een directe bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van Amersfoort.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?