Voordelen groene warmte

Betaalbaar en toekomst bestendig

Een aansluiting op het warmtenet van WBA is een verstandige keuze voor nu en de toekomst. Er is een eenmalige investering benodigd om een gebouw gebruiksklaar te maken voor aansluiting op het warmtenet, daarna zijn de gebruikerskosten lager dan verwarmen op aardgas. De Rijksoverheid en gemeente ontwikkelen beleid om aardgas uit te faseren in het kader van klimaatbeleid. Door aan te sluiten op het warmtenet heeft u geen last van effecten zoals hogere energiebelasting op aardgas en toekomstige beperkingen op het gebruik van aardgas.

Alleen kosten bij gebruik

Voor zakelijke warmtecontracten groter dan 100 kW geldt dat er geen kosten zijn wanneer er geen warmte wordt afgenomen, zoals bij leegstand. Er wordt in dit geval namelijk geen vastrecht in rekening gebracht, enkel de verbruikskosten.

Geen onderhoud en vervanging meer

Het warmte afleverstation blijft eigendom van WBA. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor het goed functioneren van dit station. Door gebruik te maken van op afstand uitleesbare sensoren wordt er direct gesignaleerd in geval van storing. Warmtebedrijf Amersfoort verleent service, onderhoud en vervanging, waardoor u geen aanvullende kosten meer heeft.

Duurzaam en betrouwbaar

Het warmtenet in Amersfoort wordt gevoed door verschillende lokale duurzame warmtebronnen, zoals biowarmte, restwarmte, aardwarmte en zonnewarmte. De warmtebronnen vullen elkaar aan en zorgen zo voor een stabiele, duurzame warmtevoorziening. In Nederland zijn op dit moment al 400.000 huishoudens aangesloten op een warmtenet. Door de brede toepassing is er veel ervaring opgedaan bij het gebruik en aanleg van warmtenetten.

Verbetering energielabel (2-3 stappen)

Het gebruik van duurzame warmte leidt tot een verbetering van het energielabel van een gebouw. Over het algemeen wordt een sprong van meerdere stappen gerealiseerd. De exacte verbetering wordt per gebouw vastgesteld. Een energielabel wordt door een gecertificeerde partij vastgesteld, Warmtebedrijf Amersfoort kan een certificering voor u verzorgen. De verwachting is dat met aansluiten op het duurzame warmtenet een energielabelsprong van 2 à 3 stappen mogelijk is.

Veilig

Het warmtenet werkt met heet water, waardoor er geen verbranding plaats vindt. Het risico op koolmonoxide, wat vrij kan komen bij de verbranding van aardgas, is nul wanneer u de gasketel verwijderd.

Slim en open warmtenet

Het warmtenet is een slim en open netwerk. Hierdoor kan bijvoorbeeld restwarmte worden toegevoegd en via het net worden geleverd aan afnemers in de stad. Slim betekent dat het aanbod wordt afgestemd op de behoefte aan warmte. Hiervoor maakt Warmtebedrijf Amersfoort maakt gebruik van de nieuwste meet- en regeltechnieken.

Lokaal

Doordat alle warmte lokaal wordt opgewekt wordt de lokale economie in Amersfoort ondersteund. Het leidt tot werkgelegenheid en zorgt voor het opzetten van lokale ketens voor bijvoorbeeld het inzamelen van biomassa.