Aansluiten via een VvE

Bespreek het in uw VvE

Gaat het om complexen of buurten in particulier bezit van verschillende eigenaren, dan zijn die vaak vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Zeker in het geval van appartementencomplexen beslist de VvE over zaken als (planmatig) onderhoud, verzekeringen en dus ook de energievoorziening. In geval van een appartementencomplex wordt een centrale aansluiting gemaakt, waarna elk appartement een eigen aansluiting krijgt. Onze binneninstallatie vervangt de gasleidingen in het complex. Voor buurten kan een wijkwarmtenet aangelegd worden, waarna elke woning een aansluiting krijgt.

Daarna komt in elk appartement of elke woning een warmtewisselaar in de plaats van de cv-ketel. De radiatoren of vloerverwarming blijven intact. Bovendien is aansluiten vaak aanzienlijk goedkoper als veel van hetzelfde type woning aangesloten wordt, omdat we hiervoor weinig maatwerk nodig hebben.

Benieuwd hoe uw VvE betaalbaar kan verduurzamen?

Vorm een bewonerscollectief

Daarnaast zijn er de zogenaamde bewonerscollectieven. Dit is het geval als in een wijk of buurt de woning- en pandeigenaren besluiten om samen op te trekken, en als het ware een inkoopcombinatie vormen. Ligt uw initiatief in de buurt van ons leidingnetwerk? Dan is de aanleg van een wijkwarmtenet een hele reële optie. De Gemeente Amersfoort heeft zelfs potjes beschikbaar om als bewonerscollectief mogelijkheden tot verduurzaming van de wijk te laten onderzoeken.

Maar ook als uw bewonerscollectief niet in de buurt ligt van ons netwerk, de gebundelde afname maakt de kans wel groter dat we daar om die reden alsnog op ingaan. De aanleg van ons warmtenet is namelijk vraag-gestuurd, dus bij genoeg interesse kunnen wij de financiering doen om het warmtenet uit te breiden. In de regel hebben wij een deelnamepercentage van 70% nodig voor de aanleg.

Benieuwd of u met uw medebewoners kunt aansluiten?

Start een bewonerscollectief in Amersfoort

Draagvlak is belangrijk voor ons!

Aansluiten op het warmtenet is en blijft een vrije keuze. Echter, wel één die van ons aanzienlijke investeringen vraagt. Dat is geen probleem mits er voldoende draagvlak en afnemers zijn om nog niet-geplande delen van het warmtenet rendabel te kunnen aanleggen.
Kijk dus altijd in de directe omgeving of samenwerking mogelijk is. Schoolgebouwen, kerken, monumenten, andere VvE’s: de behoefte om te verduurzamen, te besparen of een beter energielabel te bereiken, is actueler dan ooit. Met aansluiting op een ons slimme, groene warmtenet worden delen van Amersfoort in één keer verduurzaamd, terwijl wij blijven investeren in steeds groenere warmtebronnen.