Prijsplafond 2023: de consument profiteert

Vanaf 1 januari 2023 stelt de overheid het prijsplafond in om uw energierekening betaalbaar te maken. Als gebruiker van het warmtenet profiteert u daar ook van. In 2023 betaalt u dankzij dit prijsplafond € 47,38 per GJ bij verbruik tot 37 GJ. Het gemiddelde warmteverbruik in Amersfoort is 25 GJ per woning. Dat betekent dat u in januari 2023 maandelijks € 12,26 meer kwijt bent ten opzichte van januari 2022. Verbruikt u meer dan 37 GJ? Dan betaalt u voor het gedeelte dat daar boven ligt onze warmtetarief die u in het tarievenschema hieronder ziet. Op dit moment vallen al onze particuliere klanten in Amersfoort qua verbruik onder het plafondtarief, en betalen daardoor dus € 47,38 per GJ.

De Warmtewet en ACM beschermen de consument

In Nederland is sprake van een gereguleerde markt voor duurzame warmte. De overheid heeft in de Warmtewet o.a. vastgelegd hoe tarieven tot stand komen. De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast en ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, moeten de tarieven worden aangepast. Een extra zekerheid voor u en uw portemonnee dus.

De oorzaken van de stijging van het warmtetarief

Hieronder leest u meer over de oorzaken voor onze tariefverhoging per 1 januari 2023. Ondanks mindere inkomsten en hogere kosten kunnen wij onze klanten toch nog gunstige tarieven bieden.

 1. Algemene prijsstijgingen
  Ook wij hebben te maken met prijsstijgingen voor transport en huisvesting. Ook spelen de loonkostenontwikkeling en stijgende kosten voor brandstoffen een rol.
 2. Belastingvoordelen verdwijnen
  De overheid verlaagde op 1 juli 2022 de btw voor energie tijdelijk van 21% naar 9%. Vanaf 2023 zet de overheid de btw weer terug op 21%.
 3. Wegvallen van onze SDE+-subsidie
  In het verleden ontvingen wij voor onze duurzame warmteproductie SDE+-subsidie. Zo stimuleerde de overheid duurzame warmtealternatieven in plaats van warmte vanuit aardgas. In 2023 kiest de overheid ervoor om deze subsidie niet meer uit te keren, maar hiermee de stijgende gasprijzen richting consumenten te compenseren.

Tarieven 2023 (consumenten)

Prijzen incl. btwACM maximumtarief
2023
Warmtebedrijf Amersfoort
leveringstarief 2023
Vastrecht€ 549,58€ 499,58
Meettarief€ 30,75€ 30,75
Huur en netonderhoud€ 140,88€ 140,88
Prijs per GJ (verbruik t/m 37 GJ)€ 47,38
Prijs per GJ (verbruik meer dan 37 GJ)€ 90,91€ 75,52
* GJ of gigajoule is de warmte-eenheid. Gemiddeld staat 1.000 m3 aardgas gelijk aan 31,65 GJ. Wilt u uw aardgasverbruik omrekenen in GJ’s? Gebruik dan deze formule: [huidig aardgasverbruik in m3] x 0,03165 = [aantal GJ’s].

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten:

Variabel:

 • Prijs per GJ: het verbruik in gigajoule (GJ). U kunt besparen op uw verbruik, door bijvoorbeeld de verwarming een graad lager te zetten of door uw woning te isoleren. Lees hier meer bespaartips.

Vaste kosten:

 • Het vastrecht: vaste kosten die zijn voor het gebruik van de benodigde apparatuur, back-up voorzieningen, administratieve kosten e.d..
 • Het meettarief: vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmteafleverset.
 • Huur en netonderhoud: dit zijn kosten voor huur van de warmteafleverset en service, onderhoud en vervanging het buurtwarmtenet.

Wat betekent dit voor u?

 • De vaste kosten gelden voor iedere afnemer. Warmtebedrijf Amersfoort past ook in 2023 een korting van € 50,- toe op de vaste kosten, zodat u minder betaalt dan het door de ACM vastgestelde maximumtarief. Deze korting is verrekend in het tarief van vastrecht.
 • Op dit moment vallen al onze particuliere klanten in Amersfoort qua gebruik (max. 37 GJ) onder het plafondtarief € 47,39 per GJ geldt. Indien het verbruik groter is dan 37 GJ, geldt voor het gedeelte dat daar boven ligt het tarief van € 75,52.

Vergelijkingstabel tussen de kosten van warmte van 2022 en 2023

Let op: dit is een theoretische berekening, omdat is uitgegaan van 21% btw voor beide jaren en er is geen rekening is gehouden met de compensatie door de overheid. Ook is er uitgegaan van dat de jaarafrekening valt op 31 december en dus het hele jaar het prijsplafond van toepassing is. Deze tabel geeft dus een algemeen beeld. Voor de informatie die voor u van toepassing is, verwijzen we naar uw maandelijkse verbruikskostenoverzicht (VKO).

Jaarverbruik in GJ*Totale kosten
warmte 2023
Kosten warmte
per maand 2023
Kosten warmte
per maand 2022
Verschil per maand
15 GJ€ 1.382€ 115€ 97€ 18
20 GJ€ 1.619€ 135€ 114€ 21
25 GJ€ 1.856€ 155€ 130€ 25
30 GJ€ 2.093€ 174€ 146€ 28
35 GJ€ 2.330€ 194€ 163€ 31
40 GJ€ 2.651€ 221€ 179€ 42

Maandelijkse voorschotbedragen

Bij de jaarafrekening passen wij altijd het voorschotbedrag aan, waardoor uw maandbedrag zo goed mogelijk aansluit bij uw jaarverbruik en er bij de jaarafrekening niet hoeft te worden bijbetaald. Door de prijsplafondregeling en de wijziging van de btw zullen voor de meeste klanten de kosten stijgen en is er dus een hoger voorschotbedrag nodig om bij de jaarafrekening goed uit te komen. Op basis van het standaardjaarverbruik van onze klanten vertalen wij de te verwachten kosten voor 2023 inclusief het effect van de prijsplafondregeling in het verbruikskostenoverzicht (VKO). Hier kunt u zien of wij bij uw jaarafrekening een overschot of tekort verwachten. Op basis van die informatie kunt u uw voorschotbedrag laten aanpassen. Als wij zien dat u bij de jaarafrekening veel moet bijbetalen, zullen wij u proactief benaderen en een passend voorschotbedrag voorstellen.