Aardgasvrij, hoe doe je dat eigenlijk?

Nederland moet de CO2-uitstoot flink verminderen, om aan de klimaatdoelstelling te voldoen. Dat heeft veel invloed op hoe we onze huizen verwarmen. Immers, de meeste huizen hebben een cv-ketel op aardgas, die veel nieuwe CO2 aan de lucht toevoegt. Bovendien spelen er ook andere uitdagingen mee, zoals een sterk overbelast elektriciteitsnet.

Wat is een warmtenet?

Ons warmtenet is een alternatief voor warmte uit aardgas. Het is een ondergronds netwerk van goed geïsoleerde leidingen die warmte vervoeren van warmtebron naar aangesloten gebouwen. Bovendien is aansluiten altijd vrijwillig. Bekijk de video hiernaast voor een uitleg van ons warmtenet en de werking.

Aanleg kan alleen doorgaan bij genoeg inschrijvingen

Een warmtenet is een collectieve oplossing, dat betekent dat het kan alleen aangelegd kan worden als er genoeg mensen per straat/buurt/wijk voor kiezen. Hiervoor hebben we in de regel 70% van de woningen nodig, maar we kijken ook naar mogelijke combinaties met één of meerdere grotere aansluitingen zoals bedrijven, scholen en flats. Bovendien is een voorwaarde van de subsidie dat minimaal 60% van Schothorst-Zuid aangesloten wordt. Het is onze ambitie om met onze leidingen door alle straten en bij alle huizen langs de voordeur te komen, maar dat kan alleen als er genoeg inschrijvingen zijn. U en uw buren bepalen zelf of onze leiding straks door uw straat komt!

De voordelen van een warmtenet voor Schothorst-Zuid

Een warmtenetaansluiting is makkelijk en betrouwbaar, een warmtenet is namelijk geschikt voor álle soorten woningen dankzij onze temperatuur van ±70°C. Extra isolatie is niet nodig. Wij vervangen de cv-ketel voor een kleiner kastje genaamd een warmteafleverset, en leggen een buis aan van het buurtwarmtenet naar de woning. Dat is alles. Ook verbruikt een warmtenet weinig stroom (en belast het elektriciteitsnet maar minimaal).

Daarbij is ons warmtenet betaalbaar. De warmtemarkt is gereguleerd door de ACM die jaarlijks maximumtarieven bepaalt op basis van de aardgasprijs. Onze tarieven zitten al jaren onder de ACM maximumtarieven. Tot slot is ons warmtenet ook goed voor milieu en klimaat, want de warmte is 100% fossielvrij en komt uit diverse, lokale en duurzame bronnen. Volgens het onafhankelijke Bureau CRG behoort ons warmtenet tot de top 5 van de duurzaamste warmtenetten van Nederland.

Feiten en weetjes over ons warmtenet

Makkelijk en betrouwbaar

U als klant bent altijd verzekerd van zorgeloos warmte

Wist u dat…

 • Wij wettelijk verplicht zijn om altijd voldoende warmte te leveren? Aan álle huizen, ook in een strenge winter.
 • Onze warmte van ±70°C precies hetzelfde is als uw cv-ketel? Uw verwarmingen werken nog net zo als hiervoor. Ook voor warm water uit de kraan of douche verandert er niets.
 • U geen extra kosten hoeft te maken voor isolatie of vloerverwarming? (Al kan een extra isoleren nooit kwaad!)
 • Wij alle service en onderhoud kosteloos doen? Ook vervanging bij defect is voor u gratis.

Betaalbaar

rekening

Wist u dat…

 • De Autoriteit Consument en Markt elk jaar de maximale tarieven bepaalt, maar wij zitten daar al jaren onder?
 • Wij wettelijk niet meer winst mogen maken dan 6%? De warmtemarkt wordt hier streng op gecontroleerd.
 • Wij al onze tarieven, ook van voorgaande jaren, gewoon transparant op de website zetten?
 • Warmtenetaanleg volledig vooruit betaald moet worden? Dat kunnen wij dankzij een prijswinnend Europees fonds dat geen maximale winst najaagt, met daarin o.a. het ABP.

Duurzaam

warmte uit rioolwaterzuiveringsinstallatie

Wist u dat…

 • Onze warmte op dit moment bestaat uit 70% gecertificeerde duurzame biogrondstoffen en 30% uit zonne-energie en restwarmte van onze leverancier Eemwarmte?
 • Schothorst-Zuid na aanleg het grootste deel van haar warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie krijgt?
 • Wij ook andere bronnen zoals aardwarmte ontwikkelen?
 • U automatisch mee-verduurzaamd? Zodra we een nieuwe bron aansluiten (zoals bijv. aardwarmte) krijgt u automatisch daaruit warmte geleverd.

Woningeigenaren

Omdat de hele wijk van het aardgas af moet, staat u als woningeigenaar voor een keuze om uw woning aardgasvrij te maken. Dat kan bijvoorbeeld met ons warmtenet. Dankzij de subsidie die wij gekregen hebben, kost een aansluiting ca. € 6.875,- incl. btw. Let op: dit bedrag moeten wij elk kalenderjaar indexeren i.v.m. inflatie, behalve voor degenen die zich al ingeschreven hebben. U kunt gebruik maken van subsidies om dit bedrag verder omlaag te brengen. Lees op deze pagina verder wat hier allemaal onder valt:

Huurders

Warmtenetaansluitingen voor huurders lopen via de verhuurder. Hierdoor betaalt u niets voor de aanleg van een warmtenetaansluiting. Als de aansluiting in uw woning aangelegd is, tekent u onze leveringsovereenkomst (een energiecontract voor warmtenetten). Hierdoor betaalt u maandelijks voor de warmte die u van ons warmtenet verbruikt, zoals u tot dusver ook bij uw aardgasleverancier gedaan heeft. Op deze pagina leest u hier meer over:

Welke straten kunnen meedoen?

Fases aanleg Schothorst-Zuid

Klik op de kaart voor een vergroting van het projectgebied, dat heel Schothorst-Zuid omvat. Zowel de informatiecampagne als de aanlegwerkzaamheden gebeuren in fases, met als eerste De Plaatsen, daarna Vuurtoren en tot slot Koperhorst. De bovenstaande kaart bevat de aanlegjaren, de inschrijvingen voor het warmtenet vinden uiteraard daarvoor al plaats. Uiterlijke inschrijfdatums volgen binnenkort.

Wat gebeurt er in uw huis?

Een warmtenetaansluiting heeft enkele gevolgen voor uw huis. Veel woningen hebben een unieke binneninstallatie, al dan niet met vloerverwarming, één of twee cv-ketels die op verschillende plaatsen in het huis kunnen hangen, boilers, slimme thermostaten. Hoe werkt dat?