Wettelijke maximumtarieven door ACM

De tarieven zijn conform de Nederlandse Warmtewet en gebaseerd op het ‘Niet Meer Dan Anders’ (NMDA) principe. Dit betekent dat u als afnemer van warmte niet meer betaalt dan iemand in een gelijksoortige woning met een gasaansluiting in Nederland gemiddeld betaalt. De ACM-tarieven voor warmte zijn dan ook gebaseerd op de gemiddelde Nederlandse aardgasprijs. De weergegeven tarieven zijn inclusief BTW en worden voor elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld door de Nederlandse overheid.

Tarieventabel 2021

De kosten voor warmte bestaan uit variabele en vaste kosten. De tarieven op deze pagina gelden per 1 januari 2022. Vanaf 1 juli geldt het lage btw-tarief van 9%. Dit is een tijdelijke maatregel van de overheid, die geldt tot eind 2022. Op basis van de verlaging van de btw passen we de voorschotbedragen automatisch naar beneden aan.

Prijzen incl. btw –
prijspeil 2021
ACM-maximumtariefTarieven Warmtebedrijf Amersfoort
Vastrecht€ 478,60€ 478,60
Meettarief€ 26,83€ 26,83
Huur en netonderhoud€ 125,50€ 125,50
Korting op vaste kosten€ -50,00
Prijs per GJ*€ 25,51€ 25,51
* GJ of Gigajoule is de warmte-eenheid. Gemiddeld staat 1.000 m3 gelijk aan 31,65 GJ. Wilt u uw aardgasverbruik omrekenen in GJ’s? Gebruik dan deze formule: [huidig aardgasverbruik in m3] x 0,03165 = [aantal GJ’s].

Maandelijks voorschotbedrag en jaarafrekening

Gedurende de eerste 12 maanden van uw aansluiting, betaalt u een standaard voorschotbedrag.
Na 12 maanden ontvangt u van ons de jaarafrekening waarop u ziet of u geld van ons terugkrijgt of dient bij te betalen. De jaarafrekening gaat uit van bovenstaande tarieven. Na deze eerste 12 maanden gaat u een gepersonaliseerd maandelijks voorschotbedrag betalen; een bedrag gebaseerd op uw persoonlijke verbruik.

Heeft u nog vragen?

U kunt veel informatie terugvinden bij onze veelgestelde vragen. Uiteraard kunt u ook altijd contact met onze klantenservice opnemen.