Vragen over aansluitingen m.b.t. uw woning of tuin

Wat betekent een nieuwe warmtenetaansluiting voor mijn woning?

Een warmtenetaansluiting vervangt uw huidige cv-ketel op aardgas. Daarvoor in de plaats komt er een kleiner kastje te hangen, een warmteafleverset. Vervolgens leggen wij een leiding vanuit het lokale buurtwarmtenet naar uw woning aan. In veruit de meeste gevallen verandert er verder niets aan de woning, uw huidige binneninstallatie blijft wat deze is. Extra isoleren is ook niet nodig, al adviseren wij in het kader van duurzaamheid ook om dit te overwegen.

Hoe deze aansluiting er in uw woning precies uit komt te zien is volledig afhankelijk van het soort woning. Veel aansluitingen in nieuwere huizen krijgen een warmteafleverset in de meterkast, maar dit kan ook op de plaats van de huidige cv-ketel (veelal de zolder) of elders in het huis zoals bijvoorbeeld een berging, een kelder, een garage of onder de trap. Meer informatie vindt u op onze speciale pagina voor nieuwe aansluitingen.

Welke aanpassingen moet ik doen aan mijn huis?

Met een warmtenetaansluiting blijft uw huidige binneninstallatie van uw verwarming en uw warme tapwater precies zoals het was. Er gaat wel een nieuwe leiding van het buurtwarmtenet naar uw woning, deze moet naar de locatie waar de warmteafleverset geplaatst wordt. Onze monteurs kijken met u naar een geschikte locatie voor de warmteafleverset en de leiding. Het heeft onze voorkeur naar een oplossing die voor uw woning zo weinig ingrijpend mogelijk is, waarbij we mogelijk gebruik maken van een leiding die ondergronds door uw fundering gaat en pas naar boven komt daar waar de warmteafleverset komt, of door een bestaande koof of afwerking door uw woning gaat als de warmteafleverset niet in de buurt van uw voordeur komt. Wij leggen niets in uw woning aan zonder dat u hiermee akkoord bent gegaan.

Als u uw huis volledig aardgasvrij maakt, houdt u er rekening mee dat u ook een inductiekookplaat of keramische kookplaat plaatst. Daarnaast moet u de gasmeter en het leidingwerk laten verwijderen. Dit kunt u met uw huidige installateur en netbeheerder regelen, of via onze installatiepartner ZON ECN.

Werkt mijn huidige installatie nog wel met een warmteafleverset?

Dit is een vraag die wij vaak krijgen. Ja, in vrijwel alle gevallen blijft deze net zo werken zoals het deed. De warmteafleverset heeft namelijk exact dezelfde werking als uw huidige cv-ketel: het levert warmte van 70°C aan uw verwarmingsinstallatie en aan de leidingen voor uw warme tapwater. U hoeft dus niets te veranderen aan uw bestaande radiatoren of vloerverwarming, of aan uw bestaande kranen of douches. Het werkt ook met vrijwel alle slimme thermostaten op de markt.

In sommige huizen staan er grotere, zwaardere cv-ketels of zijn er twee cv-ketels in gebruik. Ook voor warmteafleversets zijn er verschillende types beschikbaar, waaronder types met meer vermogen. Wij plaatsen altijd een set die nét iets meer vermogen heeft dan uw huidige cv-ketel. Heeft u een constructie met twee gescheiden verwarmingssystemen of extra aangesloten apparatuur zoals zonneboilers of zelfs warmtepompen? Ook dit is vaak wel op te lossen, maar overleg het vooral met de monteur tijdens de schouwing. Kan het écht niet op manier waar wij ons beiden in kunnen vinden? Dan kunt u besluiten om de aansluitovereenkomst te ontbinden.

Kunnen jullie voorkomen dat ik een leiding ga zien?

Dat hangt af van uw huidige installatie en wat u met de monteur heeft afgestemd tijdens de schouw. Wij werken het liefste onze leidingen zoveel mogelijk weg, zoals ondergronds door de fundering heen of door een al bestaande koof in uw woning. Nieuwbouwwoningen hebben hier vaak meer mogelijkheden voor dan oudere woningen, maar ook voor oudere woningen is er vrijwel altijd een nette, passende oplossing te vinden. Sowieso is het installatietechnisch het gunstigst om een zo kort mogelijke leiding aan te leggen, dus een leiding die kriskras door uw huis ligt is ook niet in ons belang.

Soms is het nodig dat een leiding zichtbaar buitenshuis naar bijvoorbeeld uw zolder gaat, al is dat een uitzonderingssituatie (bij monumenten is zoiets bijvoorbeeld zeker niet wenselijk). Ook in dat geval proberen we de leiding wat te verhullen, door deze bijvoorbeeld langs de regenpijp te monteren.

Kan de schouwing niet vooraf gedaan worden?

Idealiter zouden wij dit ook graag willen. Maar ook bij ons bedrijf is ons technisch personeel drukbezet. Bovendien is 100% van alle woningen in één buurt schouwen niet realistisch, gezien dat we op 70% deelname uit willen komen. We hebben wel enkele proefschouwingen uitgevoerd bij ‘modelwoningen’ in de Amersfoortse buurten waar we nu campagne voor een buurtwarmtenet voeren. Uit deze proefschouwingen zijn enkele scenario’s gemaakt hoe de aansluiting eruit komt te zien. Deze kunt u vinden op deze pagina voor nieuwe aansluitingen.

Het is goed om te weten dat er in de aansluitovereenkomst een artikellid is opgenomen m.b.t. de schouwing. Als tijdens de schouwing blijkt dat er geen mogelijkheid is voor een aansluiting die voor u als voor ons akkoord is, zal het Warmtebedrijf het initiatief nemen om de aansluitovereenkomst kosteloos te laten ontbinden.

Moet mijn tuintje open gegraven worden?

In de meeste gevallen volstaat het als wij de leiding onder het pad naar uw voordeur kunnen leggen. Daarvoor moeten de stenen eruit, maar wij herstellen de tuin ook weer naar hoe wij deze hebben aangetroffen. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals door een bloemenperkje of een grasveldje (die wij ook weer herstellen). Wij leggen geen leidingen aan onder een boom en wij halen ook geen bomen weg hiervoor. Het kan ook zo zijn dat wij de leiding ondergronds gaan persen naar uw huis, dan hoeft er vrijwel niet gegraven te worden.

Heb ik straks schade aan mijn planten door de hitte van de leidingen?

Nee, de leidingen van ons warmtenet zijn daarvoor te goed geïsoleerd. Soms hebben mensen hier in het verleden ervaring mee gehad, in een andere stad. Dat was een ander type leidingen, veelal gebruikt voor de traditionele stadsverwarming, die veel minder isolatie had dan de huidige warmtenetleidingen. Ter vergelijking, ondergrondse stroomkabels voor laagstroom geven meer warmte af dan onze warmtenetleidingen.

Vragen over de kosten

Wat zijn de kosten van een nieuwe warmtenetaansluiting?

Elke wijk of buurt die wij aansluiten krijgt een aanbod op maat. Dat is op basis van de aansluitkosten, want elke wijk is weer anders. In de regel zijn huizen die verder van de weg af liggen of allemaal anders zijn aanzienlijk duurder dan allemaal dezelfde rijtjeswoningen zonder oprit. Ook is het afhankelijk van extra subsidiëring vanuit de overheid en de kosten van de leidingen, zoals bijvoorbeeld de staalprijs. Daarom kunnen wij niet één prijs aan de aansluiting geven voor heel Amersfoort. Zodra wij ook in uw wijk komen kunnen wij u een aanbod doen.

Overigens is het goed om te weten dat wij deze kosten pas aan u zullen factureren wanneer de aansluiting daadwerkelijk opgeleverd is. U betaalt dus niets vooraf, tenzij samen expliciet overeengekomen.

Betaal ik straks niet toch een meerprijs?

Wij doen ons best om zo transparant mogelijk te zijn over een aanbod dat wij aan een wijk of buurt doen. Zo werken we met een overzicht met vinkjes of kruisjes wat er zoal wel en niet binnen ons aanbod valt. Tenzij expliciet anders aangegeven omvat ieder aanbod dat wij aan consumenten doen een werkende aansluiting op het warmtenet, inclusief het daarbij behorende werk in uw woning. Het is ook goed om te weten dat bestaande gebreken aan uw binneninstallatie, zoals een lekkende radiator of een defecte vloerverwarming, sowieso buiten ons aanbod vallen. Voor optimaal gebruik van een warmtenetaansluiting zullen wij u altijd adviseren om deze gebreken door uw eigen installateur te laten repareren.

Ook het automatisch indexeren van de overeengekomen prijs doen wij alleen als we dat expliciet aangeven, want voor consumenten hanteren wij vrijwel altijd een prijs die geldt op het moment van opleveren.

Wilt u extra werkzaamheden laten doen die niet binnen het aanbod vallen (denk bijvoorbeeld aan inductiekoken)? Dat kan via uw eigen installateur of onze installatiepartner ZON ECN. Dit is dan een losstaande overeenkomst die geen deel uitmaakt van de aansluitovereenkomst van het Warmtebedrijf.

Wanneer betaal ik voor de aansluitkosten?

Pas na oplevering van de werkende aansluiting op het warmtenet wordt er een factuur gestuurd met het verschuldigde bedrag van de aansluitkosten naar e-mailadres dat op de aansluitovereenkomst staat. De betaling vindt in één keer plaats. Vindt u het lastig om het hele bedrag in één keer te betalen? Dan kunt u overwegen om een lening met een lage rente af te sluiten bij het Warmtefonds, die u dan over een bepaalde termijn kunt aflossen.

Kan ik subsidie krijgen op mijn aansluiting?

Ja. Vanuit de Rijksoverheid is er een subsidie van € 3.325,- beschikbaar voor warmtenetaansluitingen, mits de woning volledig aardgasvrij gemaakt wordt. Dat houdt in: ook uw kookvoorziening is aardgasvrij en u heeft schriftelijk bevestigd gekregen van uw aardgasleverancier dat de aansluiting en aardgasmeter verwijderd zijn. Gaat u uw woning isoleren? Ook dan kunt u overwegen om dit in combinatie met een warmtenetaansluiting te doen, want dan krijgt u 30% van het totaalbedrag terug.

Subsidie aardgasvrij: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/aansluiting-warmtenet
Subsidie i.c.m. isolatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/wijzigingen-2022

Is er een bepaalde minimale (financiële) looptijd voor nieuwe aansluitingen?

Nee. Voor consumenten werken we met twee overeenkomsten. Allereerst de aansluitovereenkomst, die gaat puur en alleen over de werkende aansluiting op het warmtenet. U betaalt bij oplevering en dat is het. Komt er een nieuwe bewoner in uw huis? Dan betaalt hij/zij niets voor de aansluiting, omdat deze er al ligt. De andere overeenkomst is de leveringsovereenkomst. Dat is het feitelijke contract dat u met ons heeft voor de warmtelevering. Deze is gewoon maandelijks opzegbaar en heeft geen minimale contractduur. Wij bieden ook geen contract voor langere termijn aan, dat mag wettelijk niet. Elk kalenderjaar wordt het maximale warmtetarief namelijk opnieuw bepaald door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het is wel goed om te weten dat er wel kosten zijn verbonden aan een eventuele volledige afsluiting van het warmtenet. Immers, het leidingennetwerk en de warmteafleverset moeten dan verwijderd worden. Deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd en worden jaarlijks opnieuw getoetst. U kunt deze terugvinden op de website van de ACM.

Vragen over de aansluitovereenkomst of voorwaarden

Is de aansluitovereenkomst hetzelfde als de leveringsovereenkomst?

Nee. De aansluitovereenkomst heeft alleen betrekking op de aansluiting op het warmtenet zelf en de daarvoor benodigde leiding die over uw perceel loopt naar de warmteafleverset in uw woning. De kosten hiervoor zijn slechts eenmalig. Bij een overdracht naar een nieuwe eigenaar blijft de aansluitovereenkomst van kracht: het Warmtebedrijf blijft eigenaar van de leiding en de warmteafleverset.

De leveringsovereenkomst is puur voor de warmtelevering van alle aansluitingen. Dit is vergelijkbaar met een energiecontract dat u nu bijvoorbeeld voor aardgas of elektriciteit heeft. Betalingen vinden plaats op basis van een maandelijks voorschotbedrag en een jaarafrekening aan het einde van het contractjaar. Het is bovendien maandelijks opzegbaar.

Ik kan mij niet vinden in de voorgestelde aansluitingen door de monteur. Kan ik van het contract af?

Ja, dat kan zeker. Bovendien is het ook kosteloos. In de aansluitovereenkomst hebben wij met artikel 2.8 een passage opgenomen waarbij expliciet beschreven wordt dat u zowel tijdens als in de 14 dagen na de schouwing uw bezwaar aan ons kenbaar kunt maken. Het is in ons belang om maatwerk voor nieuwe aansluitingen zo goed mogelijk met bewoners af te stemmen, het is en blijft immers uw huis. Als de oplossing voor één of beide partijen toch niet passend is, zal het Warmtebedrijf het initiatief nemen om de aansluitovereenkomst te ontbinden. Hierdoor heeft u geen extra kosten.

Wat gebeurt er in het geval van tussentijds overlijden of een verhuizing?

Warmtebedrijf Amersfoort volgt de bestaande wetgeving op het gebied van lopende overeenkomsten in het erfrecht bij het overlijden van de aanvrager. Wij hebben hier geen afwijkende bepalingen voor. In het geval van een verhuizing waarbij het eigenaarschap van het perceel wijzigt geldt artikel 3.3 van de aansluitovereenkomst.

In de technische aansluitvoorwaarden wordt er gesproken over de meterkast. Maar de warmteafleverset komt daar niet te hangen in mijn woning. Hoe zit dit?

De technische aansluitvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die gelden voor al onze Amersfoortse klanten. Hierdoor kan het zijn dat er delen niet van toepassing zijn voor uw situatie. Bijvoorbeeld de meterkast is een zeer gebruikelijke plek voor nieuwbouwhuizen, maar dit hoeft niet zo te zijn voor bestaande bouw. Hierin is de aansluitovereenkomst en daaruit voorkomende locatie die u met de monteur tijdens de schouwing bepaalt leidend. Overigens werken wij aan een nieuwe versie van de technische aansluitvoorwaarden waarbij de definitie Meterkast wordt aangepast naar Opstelruimte.

Waar kan ik terecht met een vraag over de algemene of technische voorwaarden?

U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Zowel de algemene voorwaarden als de technische voorwaarden zijn algemene documenten die gelden voor al onze Amersfoortse klanten. Het kan zijn dat er passages of artikelen in staan die geen betrekking hebben op uw situatie. In ieder geval zijn de artikelen opgenomen in de aansluitovereenkomst zelf leidend. Daarnaast kunt u ook kennis nemen van de huidige Warmtewet, die u als consument te allen tijde beschermt en verzekert van de levering van warmte.

Vragen over een buurtwarmtenet

Wat is een buurtwarmtenet?

Een buurtwarmtenet is een secundair warmtenet speciaal voor aansluitingen op woonhuizen of voor kleine lokale zakelijke afnemers zoals een tandartspraktijk. De hoofdleiding levert haar warmte aan een zogenaamd WOS-huisje (WarmteOverdracht Station) die deze in het buurtwarmtenet in omloop brengt. Deze buurtwarmtenetten kunnen alleen gerealiseerd worden als er genoeg deelnemers in de straat of buurt zijn, in de regel is dit 70%. Halen we dat percentage? Dan leggen we het buurtwarmtenet in de straat aan en sluiten we geïnteresseerde aangrenzende woningen worden één voor één aan.

Aansluiten is geen verplichting en zal dat ook niet worden in de toekomst – houdt u er wel rekening mee dat t.z.t. het aardgasnet wel afgesloten wordt en u op één van de duurzame alternatieven moet overstappen.

Waarom moet 70% deelnemen?

Dat is simpelweg een kwestie van geld. De aanleg van buurtwarmtenetten wordt niet vanuit de overheid gedaan, maar vanuit bedrijven zoals Warmtebedrijf Amersfoort. Dat is erg kostbaar, de goedgeïsoleerde leidingen zijn veel duurder dan bijvoorbeeld gasleidingen en ook de weg opengraven en weer netjes herstellen kost tijd en geld. Deze bedrijven moeten de volledige aanleg vooruit financieren, voordat er ook maar één GJ aan warmte geleverd kan worden. Bovendien zijn er ook kosten verbonden aan onderhoud, wettelijk verplichte back-up voorzieningen en dergelijke. Als er te weinig mensen meedoen in een gebied, is de aanleg voor een buurtwarmtenet simpelweg niet rendabel te krijgen.

In de regel is 70% in een buurt of straat genoeg om het financiële plaatje rond te krijgen. Let op: we hebben dus geen 100% aansluitingen in een straat of buurt nodig en we zijn tegen aansluitverplichtingen. Tot 30% van de bewoners kan prima voor een ander alternatief kiezen, of heeft bijvoorbeeld daar al in geïnvesteerd, en dan bestaat het buurtwarmtenet er gewoon naast voor de 70% bewoners die daar wel voor hebben gekozen.

Kan ik ook later aansluiten?

Ja, dat kan, mits er een buurtwarmtenet aangelegd is. We raden u wel aan om toch met de eerste aanleg mee te doen voor een drietal redenen:

– We hebben 70% deelname nodig voordat wij een buurtwarmtenet kunnen aanleggen. Maar als er veel mensen pas veel later willen aansluiten halen wij dat percentage niet op het moment dat wij de financiering rond moeten krijgen. De kans bestaat dan dat we het helemaal niet aan gaan leggen in uw buurt.
– Later aansluiten is aanzienlijk duurder. De straat is immers alweer dichtgemaakt en moet speciaal voor één aansluiting weer opengegraven worden. Ook zijn de personeelskosten en materiaalkosten aan het stijgen, de verwachting is dat dit doorzet. De originele aanbodprijs kan er voor latere aansluitingen niet uit.
– Later aansluiten is ook afhankelijk van de planning van onze aannemer. De komende jaren staan er veel projecten in Amersfoort op de planning, waarbij wij het personeel en materieel hard nodig hebben. Losse aansluitingen in andere wijken zullen dus moeten wachten tot er een gaatje in de planning is.

Ik zie op de kaart dat het warmtenet langs mijn woning loopt. Kan ik aansluiten?

Dat is volledig afhankelijk of het de leiding van het hoofdwarmtenet (primair) betreft of de leiding van het buurtwarmtenet (secundair). Consumenten kunnen niet direct aansluiten op de hoofdleiding, daarvoor zijn zowel de temperatuur en de druk te hoog. Voor zakelijke grootverbruikers kan dit wel, maar wel met een aangepaste grotere installatie. Als er een buurtwarmtenet langs uw woning ligt kunt u wel aansluiten, houdt u dan wel rekening met de aanlegkosten die met een aansluiting gemoeid zijn. De termijn waarop u kunt aansluiten is volledig afhankelijk van de planning van onze aannemer, doorgaans doen we nieuwe aansluitingen per groep i.p.v. individueel.

Wordt mijn straat straks een bouwput?

Een warmtenet is een nieuwe infrastructuur die nog niet in de grond ligt. Die moet wel eerst aangelegd worden voordat er warmte geleverd kan worden. Oude leidingen die al in de grond liggen kunnen hier niet voor gebruikt worden, want de isolatie ontbreekt. Maar: bij de aanleg houden we er rekening mee dat alle woningen en aangrenzende bedrijven bereikbaar blijven. Zo graven we nooit de hele straat tegelijk open, maar slechts een gedeelte dat ook met twee weken weer helemaal netjes dichtgemaakt is. Ook leggen we het warmtenet zelden aan midden onder de straat aan – daar ligt immers het riool al. We leggen een warmtenet meestal onder de parkeervakken of onder de stoep aan, of onder een groenstrook langs de weg. Zo blijft ook de verkeershinder tot een minimum beperkt. Tot slot stemmen we alle aanleg elke twee weken af met de Gemeente Amersfoort en andere infra-partijen, zoals Stedin.