Warmtebedrijf Amersfoort tekent samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Warmtebedrijf Amersfoort. De partijen gaan de mogelijkheid tot samenwerking onderzoeken en een plan maken voor de aanleg van een warmtenet in de stad. Allereerst in de wijk Schothorst-Zuid en daarna mogelijk in andere wijken. Dit is een volgende stap in de overgang van aardgas naar duurzame warmte. Op weg naar een CO2-neutrale stad.

Voor de zomer heeft de gemeente met diverse marktpartijen gesproken over de realisatie van een warmtenet waarmee duurzaam verwarmd water naar de Amersfoortse huizen getransporteerd kan worden. Eén van deze marktpartijen, Warmtebedrijf Amersfoort, heeft hiervoor een concrete propositie. Het bedrijf is al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een slim en duurzaam warmtenet en verwarmt inmiddels succesvol De Nieuwe Stad in Amersfoort. Bovendien doet het bedrijf momenteel onderzoek naar de inzet van aardwarmte.

Wijkaanpak aardgasvrij Schothorst Zuid


Met de samenwerkingsovereenkomst kunnen we in de wijkaanpak aardgasvrij voor Schothorst Zuid een volgende stap maken. Hiermee komt er een beter beeld van de kosten en inspanning die nodig zijn bij de aanleg van een warmtenet. Ook biedt dit de gemeente de mogelijkheid om verder te kijken naar de specifieke rol van de gemeente bij de aanleg van een warmtenet. Tot slot komt de gemeente met deze samenwerkingsovereenkomst mogelijk in aanmerking voor het rijkssubsidieprogramma Aardgasvrije Wijken. Naast Warmtebedrijf Amersfoort, staat de gemeente nog steeds open voor andere partijen die een rol kunnen spelen in de transitie van aardgas naar schone energie.

CO2-neutrale stad

Amersfoort werkt, samen met inwoners en ondernemers, aan een CO2-neutrale stad. CO2-neutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken, duurzaam opwekken (met wind, zon en andere schone energiebronnen zoals warmte uit de aarde en het oppervlaktewater). Dat gaat ook over het verwarmen van onze huizen, kantoren en andere gebouwen. We streven er naar om zo veel mogelijk gebouwen te voorzien van duurzaam opgewekte warmte. In de Warmtevisie staat hoe we van aardgas overschakelen naar duurzame warmte. Het plan is om een groot deel van de stad via een warmtenet te gaan verwarmen, waarbij het water door verschillende duurzame bronnen wordt verwarmd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.