Warmtebedrijf Amersfoort heeft de scherpste warmtetarieven van de provincie!

Een duurzame oplossing voor gebouwverwarming hoeft niet duur te zijn. Sinds de ACM de nieuwe maximumtarieven voor warmte eind december publiceerde, heeft Warmtebedrijf Amersfoort hard gewerkt om de nieuwe warmtetarieven te berekenen. Onze conclusie: de prijsstijging valt mee. Daarnaast blijkt dat Warmtebedrijf Amersfoort de scherpste tarieven van de provincie biedt en beduidend goedkoper is dan een aansluiting op aardgas.

Warmtewet en ACM-tarieven
Door de stijgende gasprijzen wordt dit jaar vaker de vraag gesteld waarom de warmteprijs gekoppeld is aan de gasprijs, en hoe dit invloed heeft. Directeur Edwin Dalenoord licht toe: “De koppeling is een overblijfsel vanuit de huidige Warmtewet. Daardoor kon duurzame warmte nooit duurder worden dan aardgas, dat destijds goedkoper was. Alleen zijn nu de rollen omgedraaid, en dat is nadelig voor de consument. De huidige Warmtewet moet aangepast worden aan de nieuwe situatie. De ACM-tarieven voor 2022 zijn hoger dan ooit, omdat de gasprijs zo hoog staat. Wij hanteren altijd scherpere tarieven dan de ACM. Ook dit jaar zitten wij met de tarieven die wij voor onze warmte moeten doorberekenen wederom aanzienlijk lager dan de ACM.

Waarom ons tarief dan toch iets stijgt? Eén van de belangrijkste overwegingen bij het bepalen van de prijs is de zogenaamde SDE+-subsidie. In de huidige Warmtewet is bepaald dat een hogere gasprijs leidt tot een lagere subsidie op alle warmte. Dat geldt dus ook voor ons warmtenet, dat juist 100% vrij van aardgas en andere fossiele brandstoffen is. Daarnaast worden de ACM-tarieven pas eind december gepubliceerd, gebaseerd op de gasprijs van dat moment. Pas daarna kunnen wij onze nieuwe kostprijs berekenen. We kunnen dit jaar met trots zeggen dat wij de beste prijs hebben van de hele provincie!”

Bekijk hier onze tarievenkaart van 2022


Goedkoper dan aardgas

Dit jaar is duurzame warmte veel goedkoper dan aardgas en ook in vergelijking met de kosten van de elektriciteit voor een warmtepomp is warmte gunstiger. Huishoudens met aardgas die een nieuw contract hebben moeten afsluiten zijn daarvoor honderden euro’s per maand extra kwijt. Edwin Dalenoord: “Onze drijfveer is om iets te doen aan het klimaatprobleem. Wij zien in deze prijsontwikkelingen van fossiele energie een aansporing om verder te gaan met het ontwikkelen van duurzame warmtebronnen. Ons Slim Groen Warmtenet is een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas en dat is dit jaar duidelijker dan ooit.”

Compensatie door belastingkorting
Hoe dan ook, de prijsstijging raakt onze klanten wel. Wij zijn dan ook blij dat de overheid heeft besloten om huishoudens te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Dat geldt ook voor de gebruikers van warmte. Alle huishoudens krijgen een korting op de belasting voor energie. Huishoudens betalen hierdoor in 2022 € 265,- (inclusief btw) minder belasting voor warmte en € 150,- minder belasting voor elektriciteit. Beide belastingkortingen vindt u terug op de rekening van de elektriciteit. Klanten die minder dan 25 GJ per jaar gebruiken zullen er na de overheidskorting zelfs op vooruitgaan. Meer informatie over de belastingkorting vanuit de Rijksoverheid.

Daarnaast is er ook nog extra compensatie van eenmalig € 200,- vanuit de gemeente mogelijk voor huishoudens op of net boven het sociaal minimum inkomen. Lees er hier meer over.


Automatische aanpassing voorschotbedrag
Onze klanten betalen een maandelijks voorschot voor het verwachte warmtegebruik, aan het einde van het contractjaar wordt het daadwerkelijke verbruik verrekend. Door het hogere warmtetarief is de verwachting dat u – bij gelijk verbruik – moet bijbetalen. Afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen of we de voorschotbedragen automatisch wilden aanpassen aan het gestegen warmtetarief, om te voorkomen dat woningeigenaren, bewoners of huurders moeten bijbetalen. Wij hebben besloten om dit voor al onze klanten nu te regelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.