Waarom is biomassa de sleutel tot een duurzame samenleving?

Wij merken dat er veel verschillende opvattingen zijn over de inzet van biomassa als duurzame warmtebron. In dit artikel leggen wij uit waarom biomassa de sleutel is tot het behalen van de klimaatdoelstellingen van Amersfoort in 2030. En waarom het de start van de aanleg van een duurzaam warmtenet in Amersfoort mogelijk maakt.

Een veelvoorkomende angst is dat er bomen gekapt worden om biomassa van te maken voor onze energievoorziening. Gelukkig is dit bij Warmtebedrijf Amersfoort niet het geval. Wij zijn in 2015 gestart met het leveren van warmte die vrijkomt bij het verbranden van houtige biomassa (biowarmte). Dat zijn houtsnippers of resthout dat geen enkel ander doel meer kan dienen. Deze houtsnippers zijn afkomstig uit de stad Amersfoort. Bovendien maken we alleen gebruik van reststromen hout, afkomstig van regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud. We verwarmen succesvol De Nieuwe Stad in het voormalig Oliemolenkwartier in Amersfoort op deze manier.

Houtige biomassa is veel duurzamer dan aardgas

Duurzame verwarming door houtige biomassa is een bewezen en bestaande techniek om water te verwarmen. Het is geschikt om gebouwen te voorzien in hun warmtevraag en zorgt voor een stabiele levering van warmte zodat afnemers van het aardgas kunnen.

Houtige biomassa is veel duurzamer dan aardgas. Deze techniek om warmte te creëren maakt het mogelijk om een start te maken en vandaag te beginnen met de aanleg van een duurzaam warmtenet. Op deze manier kunnen we in 2030 de Amersfoortse klimaatdoelstelling behalen en al snel andere warmtebronnen toevoegen op dit collectieve warmtenetwerk.  

Biomassa is een korte termijn oplossing

Op korte termijn is biomassa de primaire bron van het warmtenet. Tijdens de koude maanden zal gas een kleine bijdrage leveren om comfort en zekerheid van levering van warmte te garanderen. Tegelijkertijd werken wij aan de ontwikkeling van technieken zoals geothermie, restwarmte en zonnewarmte. Deze zullen in de toekomst rendabel beschikbaar komen en op het warmtenet actief worden.

Figuur 1

Bovenstaand beeld (figuur 1) laat zien hoe de verdeling van warmtebronnen in de beginfase van het warmtenet zal zijn. Biomassa is de stabiele basis. Het is beschikbaar, regelbaar en betaalbaar en is daardoor de sleutel naar een duurzaam collectief warmtenetwerk. Tijdens de koudere maanden van het jaar zal nog inzet van aardgas noodzakelijk zijn.

Figuur 2

Al snel na de aanleg van het warmtenet zullen andere technieken als aardwarmte en restwarmte aangesloten worden waarbij aardgas snel uitgefaseerd kan worden. Dit zie je in figuur 2.

Vandaag beginnen!

Wanneer Amersfoort een CO2-neutrale stad wil zijn in 2030, dan is het essentieel om nu te beginnen met het verduurzamen van onze warmtevoorziening. Daar hebben we biomassa voor nodig. Daarom is biomassa de sleutel om vandaag te kunnen beginnen met de bouw van het collectieve warmtenet van morgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.