Vraag aan de gemeenteraadsleden van Amersfoort

Geacht gemeenteraadslid,

De warmteopgave is duidelijk in Amersfoort: de stad gaat de CO₂-uitstoot drastisch verminderen en gaat op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. Uit de warmtevisie van mei 2019 volgden vijf standpunten: schoon en technisch effectief, betaalbaar en betrouwbaar, lokaal en gebiedsgericht, participatie en draagvlak, en flexibele en lerende aanpak. Warmtebedrijf Amersfoort is ervan overtuigd dat een slim groen warmtenet volgens deze uitgangspunten een grote bijdrage kan leveren in de warmtetransitie. Het warmtenet is betaalbaar, haalbaar en duurzaam. Wij gebruiken lokale bronnen en staan voor participatie en keuzevrijheid.

Nuance en kennisoverdracht
In de gemeenteraad van 9 maart 2021 kwamen enkele vragen over ons warmtebedrijf aan bod. Wij volgen met interesse uw bewegingen en begrijpen dat actuele zaken vaak voor- en tegenstanders kennen. Maar we zijn wel van mening dat voor- en tegenstanders met dezelfde kennis en informatie het debat moeten voeren. Nuance en kennisoverdracht is daarbij erg belangrijk. Zeker in tijden waarin de Transitievisie Warmte geschreven wordt, mag kennisverschil niet leiden tot vertraging van de verduurzaming.


Wij vertellen graag ons verhaal
Warmtebedrijf Amersfoort wil de gemeenteraad op fractieniveau en raadsbreed graag nader informeren over onze invulling van de warmtetransitie. Door samen het gesprek aan te gaan, vragen te stellen en kaders te bepalen, kunnen we van elkaar leren. En, allerbelangrijkst: de juiste informatie hebben om voor Amersfoort de beste beslissingen te nemen. Samen met vele andere projecten binnen de gemeente draagt Warmtebedrijf Amersfoort op een haalbare en betaalbare manier substantieel bij aan de warmtetransitie. Daarom gaan we graag dit voorjaar met u in gesprek. Wij benaderen u hier binnenkort over, maar u kunt ook alvast contact opnemen met ons via

033 – 762 07 52 of info@warmtebedrijfamersfoort.nl