Verduurzamen met groene warmte

Geachte relatie,

Vorig jaar heeft Warmtebedrijf Amersfoort u benaderd voor het doen van een vrijblijvende aanbieding om aan te sluiten op het slimme groene warmtenet, dat wij in Amersfoort realiseren. Met dit warmtenet worden steeds meer Amersfoortse woningen en bedrijven aardgasvrij verwarmd. Zo vervangen wij fossiele brandstoffen voor hernieuwbare om zo verdere klimaatverandering tegen te gaan. U kunt met ons mee verduurzamen, uw bedrijf ontvangt dan in plaats van aardgas onze groene warmte uit het warmtenet.

Op basis van de specifieke situatie van uw bedrijf hebben wij een aanbieding voor u opgemaakt en bijgevoegd bij deze mail. Dit heeft enige tijd in beslag genomen, mede omdat het doen van een goede aanbieding maatwerk vereist. Maar ook omdat wij in de tussentijd niet stil hebben gezeten! Zo is er een opsporingsvergunning voor aardwarmte verkregen, onderzoeken we de mogelijkheden voor aquathermie samen met het waterschap en werken we samen met de gemeente Amersfoort en de woningcorporatie in de aanleg van een warmtenet in Schothorst-Zuid. Hieronder leest u meer:

De plannen in Amersfoort
In Amersfoort wordt een slim groen warmtenet uitgerold. Dit is een modern duurzaam warmtenet dat het warmteaanbod slim afstemt op de warmtebehoefte. Zo wordt er duurzaam én efficiënt Paris-proof verwarmd. De bronnen die het water in de leidingen van zo’n slim groen warmtenet duurzaam kunnen verwarmen zijn lokaal en/of regionaal aanwezig en fossielvrij.

In bovenstaand figuur wordt de bedrijfsvisie op de ontwikkeling van duurzame bronnen in de komende jaren weergegeven.
Met op de Y-as de aangesloten ‘woningequivalenten (WEQ)

Om dit te kunnen realiseren wordt begonnen met de aanleg van een collectief warmtenet dat in staat is om deze fossielvrije warmte naar de eindgebruikers te transporteren. Nu en in de toekomst. De techniek die de aanleg van dit net nú mogelijk maakt binnen de huidige wet- en regelgeving –  alsmede financieel  – zijn de hybride warmte-installaties, waar biogrondstoffen worden gecombineerd met warmtepompen en zonnepanelen. De biogrondstoffen zijn een transitiebrandstof en onderdeel van onze langetermijnvisie waarin biogrondstoffen uitgefaseerd worden. Op termijn kan worden overgeschakeld op andere duurzamere warmtebronnen, zoals aardwarmte en restwarmte. In bovenstaand figuur wordt de bedrijfsvisie op de ontwikkeling van duurzame bronnen de komende jaren weergegeven.

De duurzame hybride energie installatie
Duurzame hybride energie installaties 
De installaties waarin o.a. biogrondstoffen worden benut, worden duurzaam hybride. Dit betekent dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende duurzame technieken om warmte en koude te genereren. Zo maken we in zo’n installatie straks gebruik van zonnewarmte, biogrondstoffen en installeren we warmtepompen. Hiermee bouwen we de meest moderne installatie die er beschikbaar is.

Meer informatie over biogrondstoffen leest u onder deze links:
warmtebedrijfamersfoort.nl/biogrondstoffen
warmtebedrijfamersfoort.nl/meer-over-biogrondstoffen

Rapport: Warmte uit aardgas of biomassa – Royal Haskoning DHV

De installaties vallen onder beheer van ‘Eemwarmte BV’. Binnenkort vindt u alle informatie over de hybride installaties, maar ook over biogrondstoffen en bijvoorbeeld emissies op hun website www.eemwarmte.nl 
Aardwarmtewinningslocatie

Aardwarmte
Voor aardwarmte als verwarmingsbron is er in 2020 een opsporingsvergunning verkregen; de onderzoeksfase loopt, waarin wij bekijken of en waar er zich kansrijke locatie(s) voor aardwarmte bevinden, binnen het toegewezen zoekgebied. Als er een locatie wordt gevonden, wordt middels een boring onderzocht of er aardwarmte (van voldoende hoge temperatuur) naar de oppervlakte is te transporteren. De warmte uit dit water wordt dan via een warmtewisselaar overgedragen als warmte aan het water in het warmtenet. Het afgekoelde water uit de aarde wordt terug in de diepere aardlagen gepompt om opnieuw te kunnen opwarmen. Zo blijft de situatie in evenwicht en kan de aardwarmtebron naar verwachting tientallen jaren lang benut worden. Over het aardwarmteproject volgt binnenkort meer informatie.  

Restwarmte
Warmte is bij veel industriële processen een restproduct. Bijvoorbeeld: met een lamp wil je een kamer verlichten, maar een deel van de elektrische energie wordt niet omgezet in licht, maar in warmte (de lamp wordt warm). Hetzelfde gebeurt ook op grotere schaal in fabrieken. Daarom wil Warmtebedrijf Amersfoort lokale restwarmte inzetten om het warmtenet te voeden. Zo maken we optimaal gebruik van de warmte die er al is en nu niet nuttig gebruikt wordt.

Aquathermie
Samen met het Waterschap onderzoekt Warmtebedrijf Amersfoort momenteel de mogelijkheden voor benutting van aquathermie op het slimme groene warmtenet.    

Voorbeeld van een zakelijk Warmte Aflever Station

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.