Wat kost duurzame warmte in 2022?

Als gebruiker van duurzame warmte bent u als consument beschermd door de Nederlandse Warmtewet; in Nederland is sprake van een geheel gereguleerde markt. De Nederlandse overheid heeft de warmtetarieven vastgelegd in de Warmtewet, en de ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt voor elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast.

In de Warmtewet is een maximumtarieven voor de kosten van warmte bepaald. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de wet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, worden de tarieven aangepast.

De afgelopen periode hebben we een stijging gezien van aardgasprijzen tot 800% en elektriciteit tot 350%. Door deze extreme wijzingen in de energiemarkt en stijging van onze kosten moeten wij onze prijs voor warmte verhogen. Toch is de stijging van het warmtetarief per GJ van Warmtebedrijf Amersfoort minder dan de helft van de toegestane stijging en fors minder dan bij andere energievormen het geval is. De kosten voor warmte bestaan uit variabele en vaste kosten.

De tarieven op deze pagina gelden per 1 januari 2022.


  • Op de ACM tarieven voor vastrecht, meettarief en huur en onderhoud geven we voor 2022 een korting van € 72,28. Het bedrag voor de vaste kosten blijft daardoor gelijk aan het bedrag dat u in 2021 betaalde.
  • In 2021 was het bedrag per GJ € 25,51. De stijging van de prijs per GJ hebben we kunnen beperken tot de helft van hetgeen is toegestaan.


Toelichting
Afgelopen maanden hebben we bij de overheid aandacht gevraagd voor de ongewenste effecten van de stijging van de energieprijzen op de SDE subsidies en warmtetarieven. We hebben bepleit dat de koppeling van de aardgasprijzen met SDE subsidies en warmtetarieven moet worden losgelaten, zodat de warmtetarieven ongewijzigd kunnen blijven. De minister heeft besloten het systeem ongewijzigd te laten en de burgers te compenseren via de eenmalige compensatie op de belastingen. SDE subsidie die wordt verleend aan de productie van duurzame warmte, blijft gekoppeld aan de aardgasprijs. Bij stijgende aardgasprijzen daalt de subsidie, omdat de overheid ervan uitgaat dat er hogere prijzen aan de consument kunnen worden doorberekend. Deze verminderde subsidie is in 2021 al ingegaan. De gestegen kosten worden in 2022 gedeeltelijk aan de klant doorberekend. De stijging is door forse inspanning van ons team beperkt gebleven tot minder dan 50 % van de stijging die is toegestaan. Klanten die minder dan 25 GJ per jaar gebruiken, zullen na de overheidskorting zelfs minder hoeven te betalen.

Voorbeelden
Een Amersfoorts huishouden met gemiddeld jaarverbruik van 15 GJ wordt door de overheid meer gecompenseerd dan dat de kosten stijgen. Netto gaat deze klant er € 5 per maand op vooruit.

In Amersfoort verbruikt een particuliere aansluiting gemiddeld 25 GJ. Een klant met deze gemiddelde afname gaat ongeveer € 29 per maand meer betalen. De overheid biedt hiervoor compensatie van € 265 per jaar. Per maand is deze klant € 7 duurder uit.

Hierover vindt u enkele andere voorbeelden bij verschillend gebruik in GJ.

Ondanks dat de stijging van de kosten voor warmte gelukkig beperkt blijft, adviseren we de voorschotbedragen aan de nieuwe tarieven aan te passen, om eventuele bijbetaling te voorkomen. Of dat voor u relevant is, kunt u zien in het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt.
Om uw voorschot aan te passen, kunt u het formulier Doorgeven wijziging voorschotbedrag gebruiken.

Veelgestelde vragen tarieven 2022

Archief: Tarieven 2021