Warmtebedrijf Amersfoort werkt met een heldere tariefstructuur. Hierdoor weet u waar u aan toe bent.

We informeren u natuurlijk graag als het gaat om de tariefopbouw en hebben hiervoor een tarievenblad ontwikkeld dat inzicht geeft in de opbouw. Wanneer u toch nog vragen heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tarievenblad

Warmtetarieven Kleinverbruik – 2021

Hieronder staan de warmtetarieven Kleinverbruik (aansluitingen < 100 kW) van Warmtebedrijf Amersfoort in 2021 weergegeven. De tarieven die Warmtebedrijf Amersfoort hanteert zijn gelijk aan de tarieven zoals vastgesteld door de ACM; de Autoriteit Consument en Markt.

De tarieven zijn conform de Nederlandse Warmtewet en gebaseerd op het ‘Niet Meer Dan Anders’ (NMDA) principe. Dit betekent dat u als afnemer van warmte niet meer betaalt dan iemand in een gelijksoortige woning met een gasaansluiting in Nederland gemiddeld betaalt.

De ACM-tarieven voor warmte zijn dan ook gebaseerd op de gemiddelde Nederlandse aardgasprijs. De weergegeven tarieven zijn inclusief BTW en worden voor elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld door de Nederlandse overheid.

2021 Inclusief BTW Tarief NL Warmtewet Tarief Warmtebedrijf Amersfoort
Vastrecht per jaar €478,60 €478,60
Verbruikskosten per GJ €25,51 €25,51
Meettarief per jaar €26,83 €26,83
Warmtewisselaar, onderhoud, storingsdienst, etc. per jaar €125,50 €125,50
Jaarlijkse korting   -€50,00
Jaarbasis €1.523,78 €1.473,78

Gedurende de eerste 12 maanden van uw aansluiting, betaalt u een standaard voorschotbedrag.

Na 12 maanden ontvangt u van ons de jaarafrekening waarop u ziet of u geld van ons terugkrijgt of dient bij te betalen. De jaarafrekening gaat uit van bovenstaande tarieven.

Na deze eerste 12 maanden gaat u een gepersonaliseerd maandelijks voorschotbedrag betalen; een bedrag gebaseerd op uw persoonlijke verbruik.

Vragen?

Contact