Projectontwikkelaars

Warmtebedrijf Amersfoort ontwikkelt de nieuwe warmte- en koudeinfrastructuur van de stad
Amersfoort. We hebben de afgelopen periode belangrijke stappen gezet met de gemeente
Amersfoort, woningcorporaties, gebouweigenaren en ontwikkelaars. Dit heeft ervoor gezorgd dat we
dit jaar kunnen starten met de bouw van onze warmte en koudebron – een hybride warmte installatie
– en het eerste deel van het warmtenet. We vertellen u graag over de mogelijkheden tot aansluiting
van uw project op het warmte- en koudenet in het Hoefkwartier. Hiervoor maken we graag een
persoonlijke afspraak.

Hybride warmte-installatie

Door middel van een hybride warmte en koude-installatie kunnen we het warmtenet voorzien van
fossielvrije, toekomstbestendige en duurzame warmte en koude. We plaatsen een installatie die
gebruik maakt van zonnepanelen en houtige biogrondstoffen uit de regio. Door plaatsing van een
grote warmtepomp kunnen we naast warmte ook koeling leveren aan de woningen van het
Hoefkwartier.

Koeling

Het Hoefkwartier ondergaat een grote transformatie waardoor Warmtebedrijf Amersfoort in staat is
om naast een collectief warmtenet ook een koudenet aan te leggen. Het voordeel hiervan is dat dit
binnen de nieuwe BENG normen wordt gezien als actieve koeling en hierdoor aan de TO-juli eis wordt
voldaan. Daarnaast zijn de voordelen op het gebied van comfort heel aantrekkelijk voor kopers en
huurders.

Houtige biogrondstoffen

Er is onlangs veel berichtgeving in de media geweest als het gaat om het gebruik van houtige
biogrondstoffen. Onze inzet van biogrondstoffen is de manier waarop veel partijen zeggen dat dit wél
de juiste inzet van reststromen is. Het is voor ons belangrijk dat het PBL en de SER, de belangrijkste
adviesorganen van de overheid, de manier waarop wij houtige biogrondstoffen inzetten als duurzaam
bestempelen en dit als een belangrijke warmtebron zien om de energietransitie op gang te houden.
Biowarmte is voor ons geen einddoel, maar is noodzakelijk om duurzaam te starten met de aanleg
van het warmtenet. Op dit moment zijn we volop bezig om toekomstige technieken te ontwikkelen
zoals warmte verkregen uit water (oppervlakte en afvalwater zijn beide een optie) en aardwarmte.

Aardwarmte

Onlangs hebben wij van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opsporingsvergunning
verkregen om aardwarmte beschikbaar te maken in Amersfoort. Aardwarmte speelt een belangrijke
rol in onze duurzame energiemix voor Amersfoort. Uit vooronderzoek is gebleken dat er veel potentie
is in de ondergrond van Amersfoort. De volgende stap is om een geschikte locatie te selecteren.

Investering

Wij vragen een eenmalige aansluit bijdrage. Deze is gebaseerd op het aantal woning en/of eventuele
commerciële ruimte en varieert per gebouw. Voor een vast bedrag verzorgen wij de volgende
onderdelen:

  • De aansluiting op het warmte- en eventueel koudenet van Warmtebedrijf Amersfoort.
  • De uitvoering van de detailed engineering van de warmte en eventuele koude aansluiting.
  • De plaatsing en inregeling van een standaard Warmte Overdracht Station (WOS) en eventueel een Koude Overdracht Station (KOS).
  • De plaatsing en inregeling van tapwater t.b.v. de individuele woonaansluitingen
  • Aansluiting en inregeling van digitale bemetering.
  • Het complete onderhoud en evt. vervanging van WOS en KOS, alsmede de individuele warmte/koude afleversets op basis van de overeenkomst tussen Warmtebedrijf Amersfoort B.V. en de individuele consument.
  • Standaard CW6 warmte afleverset.
  • Warmtebedrijf Amersfoort valt onder de Warmtewet en sluit individuele leveringsovereenkomsten af met de consument. Hierdoor is de consument verzekerd van levering.
  • Volledige administratieve back-office en klantservice
De warmte/koude-set die nodig is bij aansluiting op het warmtenet past in een meterkast en is
daarmee – ten opzichte van andere koeltechnieken – naast kostenefficiënt ook zeer ruimtebesparend.
We vertellen u graag meer over de technische en financiële details in een persoonlijk gesprek.

Interessant?

Met de meeste ontwikkelaars van projecten op de Hoef zijn we in contact. Nog niet met u?

Contact