Na aansluiting: gereguleerde tarieven zonder vervangingskosten of servicecontract

De warmtemarkt is streng gereguleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In de Warmtewet staat dat de maximale tarieven jaarlijks in december worden vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. Dit maximumtarief is op basis van de aardgasprijs van dat moment. Warmtebedrijven zijn niet verplicht om ook deze maximumtarieven te hanteren, ze mogen ook lagere tarieven in rekening brengen. In tegenstelling tot veel andere warmtenetten baseren wij onze tarieven namelijk op onze kostprijs plus een klein beetje marge om ons bedrijf gezond te houden. Daarmee behoren wij steevast tot de warmteleveranciers die zeer scherpe tarieven hanteren. Bovendien staan onze tarieven gewoon transparant op de website.

Alle kosten voor onderhoud of vervanging zijn voor ons

Daarnaast heeft u geen servicecontract of vervangingskosten meer, zoals u nu met uw cv-ketel heeft. Deze kosten zijn volledig voor ons bedrijf. Lees meer over de betaalbaarheid van ons warmtenet, of bekijk onze actuele tarieven.

Ons aanbod bevat het volgende:

✔️ Een werkende aansluiting op het warmtenet
✔️ Schouwing bij referentiewoning, tenzij maatwerk nodig is
✔️ Afkoppelen van cv-ketel
✔️ Plaatsing warmteafleverset
✔️ Warmtenetleiding van het wijkwarmtenet naar de locatie warmteafleverset
✔️ Aankoppelen en testen leidingen van uw tapwater en verwarming
✔️ Gegarandeerde en constante levering van warmte van circa 70°C
✔️ Wij betalen voor alle onderhoud
✔️ Bij defect is reparatie of vervanging voor u helemaal kosteloos

Kookt u al op een inductieplaat? Dan kunt u uw gas helemaal laten afsluiten en is daarmee uw woning 100% aardgasvrij. Kookt u nog op gas? Let op dat ons aanbod de volgende punten niet bevat:
❌ Het volledig aardgasvrij maken van de woning (zie onder)
❌ Het verzwaren van uw meterkast of een extra groep maken voor inductiekoken
❌ De aanschaf en installatie van een inductiekookplaat

Beschikbare subsidies en leningen

Vanuit de Rijksoverheid is er een ISDE-subsidie van € 3.775,- in 2024 beschikbaar voor warmtenetaansluitingen, mits de woning volledig aardgasvrij gemaakt wordt. Ook is er een ISDE-subsidie met verschillende bedragen voor verschillende isolatiemaatregelen, die verdubbeld wordt in combinatie met een warmtenetaansluiting.

Heeft u financiering nodig voor de aansluiting? Er zijn meerdere mogelijkheden:
1. Via uw hypotheekverstrekker, zeker als uw woning overwaarde heeft.
2. Via het Nationaal Warmtefonds, een verduurzamingsfonds met (in de meeste gevallen) aftrekbare rente voor verduurzamingsmaatregelen voor uw woning.

Inschrijvingen en aanlegwerkzaamheden

Het warmtenet in Schothorst-Zuid wordt in fases aangelegd, buurt voor buurt. De aanleg begint in De Plaatsen, daarna volgt de Vuurtoren en tot slot de Koperhorst. Zie de kaart voor details. Uiterlijke inschrijfdatums per buurt volgen nog.

Bewonersbijeenkomsten en andere activiteiten waar u zich kunt laten informeren zullen ook per buurt plaatsvinden. Bekijk hier de aankomende informatiemomenten voor uw buurt:

Wat als er niet genoeg inschrijvingen zijn?

Een warmtenet is een collectieve oplossing, dat betekent dat het kan alleen aangelegd kan worden als er genoeg mensen per straat/buurt/wijk voor kiezen. Hiervoor hebben we in de regel 70% van de woningen nodig, maar we kijken ook naar mogelijke combinaties met één of meerdere grotere aansluitingen zoals bedrijven, scholen en flats. We doen er alles aan om alle belangstellenden aan te sluiten, maar het zou kunnen voorkomen dat er in één straat of buurt te weinig inschrijvingen zijn om de aanlegkosten te dekken. We gaan dan met belangstellende bewoners in gesprek om te kijken hoe we het tóch samen voor elkaar kunnen krijgen. In het uiterste geval kunnen wij ervoor kiezen om het buurtwarmtenet slechts deels aan te leggen. Voor de woningen die ingeschreven zijn en dan helaas niet aangesloten worden wordt de aansluitovereenkomst dan kosteloos ontbonden.

niet bij ons aanbod inbegrepen: inductiekoken

Het volledig aardgasvrij maken van uw woning

Ons aanbod voor een aansluiting op het slimme, groene warmtenet zorgt voor uw warme tapwater en uw verwarming in huis. Woningeigenaren die nog op aardgas koken kunnen een stapje verder gaan en hun woning volledig aardgasvrij maken. Daarmee voldoet u ook aan de eisen van de subsidie van € 3.775,-. Houd u er dan rekening mee dat u hiervoor een inductiekookplaat nodig heeft en mogelijk een extra groep of verzwaring van uw meterkast. Hier kan uw installateur u bij helpen. Mogelijk heeft u ook nieuwe pannen nodig voor inductiekoken, dit kunt u controleren met de zogenaamde ‘magneetcheck’. Blijft een magneetje hangen aan de panbodem? Dan is deze pan geschikt voor inductie.

De invloed van de Warmtenetten InvesteringsSubsidie (WIS)

De aansluitkosten van een warmtenet worden bepaald door aantal punten. Dat hangt bijvoorbeeld af van hoe lang de leiding bijvoorbeeld moet zijn. Dus hoe ver uw huis van de straat af staat en of dat uw cv-ketel zich naast de voordeur of op zolder aan de achterkant van huis. Elke wijk (en soms zelfs elk huis) heeft een andere opzet en dat maakt een vaste prijs berekenen lastig. Maar ons bedrijf heeft recent de speciale subsidie voor nieuwe warmtenetten gekregen. Wij geven het voordeel van de subsidie door aan de bewoners van Schothorst-Zuid, waardoor wij één prijs kunnen bieden. Wel moeten we deze prijs elk jaar updaten vanwege de inflatie, behalve voor iedereen die al getekend heeft. In dat geval blijft het bedrag op de overeenkomst staan. Maar let op: aanpassingen aan uw bestaande binneninstallatie (wat vrijwel niet voorkomt, zoals een lekkende verwarmingsbuis), vallen hier niet onder.