Ieder kalenderjaar nieuwe tarieven, dit kan verschillen per verhuurder

De warmtemarkt is streng gereguleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In de Warmtewet staat dat de maximale tarieven jaarlijks in december worden vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. Dit maximumtarief is op basis van de aardgasprijs van dat moment. Warmtebedrijven zijn niet verplicht om ook deze maximumtarieven te hanteren, ze mogen ook lagere tarieven in rekening brengen. In tegenstelling tot veel andere warmtenetten baseren wij onze tarieven namelijk op onze kostprijs plus een klein beetje marge om ons bedrijf gezond te houden. Daarmee behoren wij steevast tot de warmteleveranciers die zeer scherpe tarieven hanteren. Lees meer over de betaalbaarheid van ons warmtenet, of bekijk onze tarieven op de website.

Let op: voor sommige huurders kunnen tarieven goedkoper uitvallen dan onze reguliere consumententarieven. Dat heeft ermee te maken dat sommige verhuurders ervoor kiezen om zelf de vaste lasten (deels) van onze warmtelevering te betalen. Huurders die hiervan profiteren zullen in de loop van 2024 en 2025 door hun verhuurder hierover geïnformeerd worden.

Profiteren huurders ook van de Warmtenetten InvesteringsSubsidie (WIS)?

Kortweg: nee, niet direct. De WIS is een speciale subsidie voor nieuwe warmtenetten die ons bedrijf recent gekregen heeft. Wij geven het voordeel van de subsidie door aan de bewoners van Schothorst-Zuid. Maar, deze subsidie en het daarbij behorende voordeel mogen alléén gebruikt worden voor de eenmalige kosten voor de aansluiting op het warmtenet. Deze geldt dus niet voor de maandelijkse lasten. Huurders kunnen dus helaas niet direct profiteren van deze subsidie, omdat de verhuurder de aansluiting betaalt. Maar, indirect profiteren huurders er wel van, omdat mede dankzij deze subsidie de wijk Schothorst-Zuid van het aardgas af kan gaan.

Wanneer wordt u aangesloten?

Het warmtenet in Schothorst-Zuid wordt in fases aangelegd, buurt voor buurt. De aanleg begint in De Plaatsen, daarna volgt de Vuurtoren en tot slot de Koperhorst. Zie de kaart voor details.

Bewonersbijeenkomsten en andere activiteiten waar u zich kunt laten informeren zullen ook per buurt plaatsvinden. Bekijk hier de aankomende informatiemomenten voor uw buurt: