Niet duurder dan aardgas, geen servicecontract of vervanging meer

Bij de meeste particuliere aansluitingen zijn de aansluitkosten al binnen enkele jaren terugverdiend. De warmtemarkt wordt namelijk gereguleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In de Warmtewet staat dat de maximale tarieven jaarlijks in december worden vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. Dit maximumtarief is op basis van de aardgasprijs van dat moment. Hierdoor kunnen warmtenetten niet duurder zijn dan aardgas. Maar ze kunnen wel goedkoper zijn, want warmtebedrijven mogen altijd onder dit maximumtarief blijven. In tegenstelling tot veel andere warmtenetten baseren wij onze tarieven namelijk op onze kostprijs plus een klein beetje marge om ons bedrijf gezond te houden. Daarmee behoren wij steevast tot de warmteleveranciers die zeer scherpe tarieven hanteren. Bovendien staan onze tarieven gewoon transparant op de website.

Lees meer over de betaalbaarheid van ons warmtenet, of bekijk onze actuele tarieven.

Ons aanbod bevat het volgende:

✔️ Een werkende aansluiting op het warmtenet
✔️ Schouwing woning (na overeenkomst)
✔️ Afkoppelen van cv-ketel
✔️ Plaatsing warmteafleverset
✔️ Warmtenetleiding van het wijkwarmtenet naar de locatie warmteafleverset
✔️ Aankoppelen en testen leidingen van uw tapwater en verwarming
✔️ Gegarandeerde en constante levering van warmte van circa 70°C
✔️ Wij betalen voor alle onderhoud
✔️ Bij defect is reparatie of vervanging voor u helemaal kosteloos

Kookt u al op een inductieplaat? Dan kunt u uw gas helemaal laten afsluiten en is daarmee uw woning 100% aardgasvrij. Kookt u nog op gas? Let op dat ons aanbod de volgende punten niet bevat:
❌ Het volledig aardgasvrij maken van de woning (zie onder)
❌ Het verzwaren van uw meterkast of een extra groep maken voor inductiekoken
❌ De aanschaf en installatie van een inductiekookplaat

Beschikbare subsidies en leningen

Vanuit de Rijksoverheid is er een ISDE-subsidie van € 3.775,- in 2024 beschikbaar voor warmtenetaansluitingen, mits de woning volledig aardgasvrij gemaakt wordt. Ook is er een ISDE-subsidie met verschillende bedragen voor verschillende isolatiemaatregelen, die verdubbeld wordt in combinatie met een warmtenetaansluiting.

Heeft u financiering nodig voor de aansluiting? Er zijn meerdere mogelijkheden:
1. Via uw hypotheekverstrekker, zeker als uw woning overwaarde heeft.
2. Via het Nationaal Warmtefonds, een verduurzamingsfonds met (in de meeste gevallen) aftrekbare rente voor verduurzamingsmaatregelen voor uw woning.

niet bij ons aanbod inbegrepen: inductiekoken

Het volledig aardgasvrij maken van uw woning

Ons aanbod voor een aansluiting op het slimme, groene warmtenet zorgt voor uw warme tapwater en uw verwarming in huis. Woningeigenaren die nog op aardgas koken kunnen een stapje verder gaan en hun woning volledig aardgasvrij maken. Daarmee voldoet u ook aan de eisen van de subsidie van € 3.775,-. Houd u er dan rekening mee dat u hiervoor een inductiekookplaat nodig heeft en mogelijk een extra groep of verzwaring van uw meterkast. Mogelijk heeft u ook nieuwe pannen nodig voor inductiekoken, dit kunt u controleren met de zogenaamde ‘magneetcheck’. Blijft een magneetje hangen aan de panbodem? Dan is deze pan geschikt voor inductie.

U kunt uw woning aardgasvrij laten maken met een eigen installateur of via onze installatiepartner ZON ECN. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Eén aanbod voor De Luiaard/Kattekampen

Normaal gesproken zijn aansluitkosten van een warmtenet afhankelijk van verschillende variabelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hoe lang de leiding moet zijn. Dus hoe ver uw huis van de hoofdleiding onder de straat staat en of dat uw cv-ketel zich naast de voordeur of op zolder aan de achterkant van huis bevindt. Elke wijk (en soms zelfs elk huis) heeft een andere opzet en dat maakt een vaste prijs berekenen lastig. Om bewoners toch een makkelijk aanbod te kunnen doen hebben we één prijs berekend voor deze twee buurten. Ook moeilijke aansluitingen gaan wij aansluiten voor deze prijs, zonder extra kosten. Het is wel goed om te weten dat aanpassingen aan uw bestaande binneninstallatie zoals radiatoren, die in vrijwel alle gevallen niet nodig zijn, wel voor eigen rekening zijn.