Betaalbaarheid van een warmtenet: thermostaat hoeft niet lager

Onze tarieven en de koppeling met aardgas

De warmtenetmarkt is geen vrije markt waar leveranciers zelf hun prijs zomaar kunnen bepalen. De huidige Warmtewet bepaalt dat één keer per jaar, in december, de warmtetarieven herijkt worden aan de aardgasprijs van dat moment. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt op basis daarvan maximumtarieven voor warmtebedrijven vast. Is aardgas op dat moment goedkoper dan de warmtetarieven? Dan moeten de warmtebedrijven hun tarief voor het komende jaar verlagen. Is aardgas op dat moment duurder dan de warmtetarieven? Dan kan het zijn dat de warmtetarieven het komende jaar ook moeten stijgen. Maar: warmtebedrijven zijn niet verplicht om ook het maximale tarief te vragen. Ze mogen er altijd onder blijven. Warmtebedrijf Amersfoort kijkt juist naar haar kostprijs en dat valt al jaren onder het maximumtarief.

De ACM reguleert de warmtetarieven, wij blijven er ruim onder

Zoals gezegd is in Nederland de warmtemarkt gereguleerd. Ieder jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt het maximumtarief vast voor consumenten, deze is gekoppeld aan de gasprijs door de huidige Warmtewet. Dit tarief is het maximum dat we wettelijk mogen vragen. Echter, dit jaar stond de gasprijs tijdens het meetmoment in december heel hoog en wij vinden dat wij onze klanten een scherpe prijs moeten bieden. Daarom hebben we het maximumtarief van de ACM losgelaten en kijken we naar onze kostprijs. Hierdoor zaten we de afgelopen jaren flink onder de ACM-tarieven met onze prijzen. Dit is voordelig voor de consument: bij een lage gasprijs is onze warmte niet duurder dan aardgas, en bij een hoge gasprijs zijn onze klanten goedkoper uit.

De Warmtewet: de stijgende gasprijs zet onze kostprijs onder druk

Warmtebedrijf Amersfoort heeft twee verschillende bronnen van inkomen: de verkoopinkomsten van onze warmte en de speciale SDE+-subsidie voor duurzame energie. En juist die tweede inkomstenbron staat onder druk. In de huidige Warmtewet komt uit een tijd dat aardgas goedkoper was dan duurzame warmte. En omdat wij niet meer dan het maximale tarief gebaseerd op de aardgasprijs mogen vragen, kregen wij SDE+-subsidie voor het verschil. Maar tijden zijn veranderd. Inmiddels is aardgas véél duurder geworden en is juist onze warmte aanzienlijk goedkoper. Dat heeft een hele wrange bijwerking: in de wet is vastgelegd dat een hogere gasprijs leidt tot minder SDE+-subsidie. En dat zet onze kostprijs wel onder druk en daarmee onze betaalbaarheid.

Warmtenetaansluiting: één investering zonder vervangingskosten

Om op een warmtenet aan te sluiten, betalen gebouweigenaren slechts één keer aansluitkosten. Hiervoor wordt er aansluiting op het warmtenet opgeleverd. Voor consumenten of zakelijke kleinverbruikers met een normale cv-ketel wordt er een warmteafleverset geïnstalleerd. Vervolgens wordt er een aftakking van het (buurt)warmtenet naar deze afleverset aangelegd. Daarna rest alleen nog het tekenen van de leveringsovereenkomst, dat is ons energiecontract voor de maandelijkse warmtelevering. Voor zakelijke klanten wordt er een grotere warmte-installatie gerealiseerd, vaak een variant op de WAS (WarmteAfgifte Station). Deze installaties zijn vervolgens voor u zonder extra kosten: het onderhoud en (bij defect) vervanging zijn kosten voor Warmtebedrijf Amersfoort. U heeft geen servicecontract of afschrijvingskosten meer.

Hoe worden aansluitkosten vastgesteld?

Zoals gezegd zijn aansluitkosten eenmalig. Deze kosten zijn afhankelijk van meerdere variabelen. Denk aan de afstand van het gebouw naar de leiding van het warmtenet (de lengte van de leiding naar het gebouw toe). In de regel zijn gebouwen met een grote oprit duurder om aan te sluiten. Maar ook hoe de leiding het pand in moet lopen en waar de cv-ketel zich bevindt, want ingewikkelde aansluitingen zijn duurder. Vrijwel altijd kan de warmtewisselaar op dezelfde plek geplaatst worden. En dan zijn er ook de actuele prijzen van de materialen en of er vanuit de overheid subsidie beschikbaar is. Voor consumenten communiceren we aansluitkosten op wijk- of buurtniveau. Voor zakelijke klanten hangt dit helemaal af van wat we zakelijk overeenkomen, omdat dit volledig maatwerk is.

Aansluiten is volledig vrijwillig

Met ons open warmtenet is aansluiten altijd vrijwillig. Wij hebben in Amersfoort namelijk geen concessie: het alleenrecht van een warmteleverancier. Dat willen we ook niet. Officieel zijn we daarmee geen monopolist, we zijn simpelweg de eerste warmteleverancier die in een bepaald gebied een warmtenet aanlegt. Elke bewoner of gebouweigenaar bepaalt zelf of hij/zij wil aansluiten. Collectieve aansluitingen zijn ook mogelijk, zoals een woonblok of appartementencomplex via de VvE of sociale huurwoningen. Voor grootschalige projecten met lagere inkomens is het gebruikelijk dat de overheid bijspringt met een subsidie, om zo de eenmalige uitgave voor de aansluiting te verlichten. Overigens is de investering aantrekkelijk voor gebouweigenaren: een aansluiting verhoogt de waarde van het gebouw.

Voor zakelijk is een warmtepomp of WKO-installatie makkelijker, maar ook duurder. Je hebt behoorlijk grote pompen nodig ter vervanging van hr-ketels in zo’n pand als dit. Met een warmtenet heb je gewoon minder aanloopinvesteringen en ja, dat was voor ons de uitkomst om Paris-proof te zijn.

Zakelijke gebouweigenaar
Centrum Amersfoort
Ons aanbod is snel terugverdiend

Geen extra kosten door gebouwaanpassingen

In vrijwel alle aansluitingen is er (op de cv-ketel na) eigenlijk niet of nauwelijks een (kostbare) aanpassing nodig van het verwarmingssysteem. Dat geldt ook voor monumentale panden. Slechts in hele specifieke maatwerkgevallen wordt de binneninstallatie aangepast, als dit voor de klant voordeliger blijkt te zijn. Ook gebouwaanpassingen zijn doorgaans niet nodig, in tegenstelling tot een grotere installatie zoals een warmtepomp of WKO. Daarnaast neemt Warmtebedrijf Amersfoort alle onderhoudskosten voor haar rekening. Overigens moeten particulieren die van het aardgas af gaan wel een inductiekookplaat en een nieuwe pannenset aanschaffen.

Betaalbaarheid ook centraal voor zakelijke aansluiting

Zakelijke aansluitingen gaan uit van maatwerk. Maar ook hier is er vaak geen ingrijpende aanpassing nodig van de bestaande installatie. Maar ook hier staat betaalbaarheid centraal: als het voor de klant voordeliger is om wel aanpassingen te doen, kunnen wij dat ook verzorgen. En als zakelijke klanten restwarmte aan ons warmtenet gaan leveren, kan dit voor hen ook een extra bron van inkomsten worden.