Warmtenetaansluiting bijna altijd goedkoper dan aardgas

Warmtenetten zijn, met de huidige hoge gasprijs, vrijwel in alle gevallen voordeliger dan aardgas, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en onderzoeksbureau DWA in 2022. Dat verschil is enorm, bij flexibele contracten die nu worden afgesloten is een warmtenet bijna een derde goedkoper. Alleen voor gascontracten van drie jaar vast tarief is gas nog een fractie goedkoper, tot het contract afloopt. En de betaalbaarheid van ons warmtenet is zelfs nog wat beter. Wij kijken namelijk naar onze kostprijs, die lager is dan het maximale ACM-tarief. Daardoor zitten wij aanzienlijk onder de gemiddelde warmtenetprijs.

Aansluitkosten: een eenmalige investering

De aansluitkosten zijn afhankelijk van meerdere variabelen. Denk aan de afstand van het gebouw naar de leiding van het warmtenet (de lengte van de leiding naar het gebouw toe). In de regel zijn gebouwen met een grote oprit duurder om aan te sluiten. Maar ook hoe de leiding het pand in moet lopen en waar de cv-ketel zich bevindt, want ingewikkelde aansluitingen zijn duurder. Vrijwel altijd kan de warmtewisselaar op dezelfde plek geplaatst worden. En dan zijn er ook de actuele prijzen van de materialen en of er vanuit de overheid subsidie beschikbaar is.

Aansluiten is volledig vrijwillig

Met ons open warmtenet is aansluiten altijd vrijwillig. Elke bewoner of gebouweigenaar bepaalt zelf of hij/zij aangesloten moet worden. Collectieve aansluitingen zijn ook mogelijk, zoals een woonblok of appartementencomplex via de VvE of sociale huurwoningen. Voor grootschalige projecten met lagere inkomens is het gebruikelijk dat de overheid bijspringt met een subsidie, om zo de eenmalige uitgave voor de aansluiting te verlichten. Overigens is de investering aantrekkelijk voor gebouweigenaren: een aansluiting op het warmtenet verhoogt de waarde van het pand dankzij een beter energielabel.

Voor zakelijk is een warmtepomp of WKO-installatie makkelijker, maar ook duurder. Je hebt behoorlijk grote pompen nodig ter vervanging van hr-ketels in zo’n pand als dit. Met een warmtenet heb je gewoon minder aanloopinvesteringen en ja, dat was voor ons de uitkomst om Paris-proof te zijn.

Zakelijke gebouweigenaar
Centrum Amersfoort
Ons aanbod is snel terugverdiend

Geen extra kosten door gebouwaanpassingen of onderhoud

In vrijwel alle aansluitingen is er (op de cv-ketel na) eigenlijk niet of nauwelijks een (kostbare) aanpassing nodig van het verwarmingssysteem. Dat geldt ook voor monumentale panden. Slechts in hele specifieke maatwerkgevallen wordt de binneninstallatie aangepast, als dit voor de klant voordeliger blijkt te zijn. Ook gebouwaanpassingen zijn doorgaans niet nodig, in tegenstelling tot een grotere installatie zoals een warmtepomp of WKO. Daarnaast neemt Warmtebedrijf Amersfoort alle onderhoudskosten voor haar rekening. Overigens moeten particulieren die van het aardgas af gaan wel een inductiekookplaat en een nieuwe pannenset aanschaffen.

Betaalbaarheid ook centraal voor zakelijke aansluiting

Zakelijke aansluitingen gaan uit van maatwerk. Maar ook hier is er vaak geen ingrijpende aanpassing nodig van de bestaande installatie. Maar ook hier staat betaalbaarheid centraal: als het voor de klant voordeliger is om wel aanpassingen te doen, kunnen wij dat ook verzorgen. En als zakelijke klanten restwarmte aan ons warmtenet gaan leveren, kan dit voor hen ook een extra bron van inkomsten worden.

Betaalbaarheid van een warmtenet: thermostaat hoeft niet lager

Onze tarieven en de koppeling met aardgas

Alle warmtenetten vallen onder de Warmtewet, die (vooralsnog) gekoppeld is aan de aardgasprijs. Hierdoor zijn warmtebedrijven gebonden aan een maximumprijs die nooit duurder is dan aardgas, maar bedrijven zijn wel vrij om minder te vragen dan het maximumtarief. Warmtebedrijf Amersfoort is een missie-gedreven bedrijf, en geen winst-gedreven bedrijf. Daardoor is juist onze kostprijs, en niet winst, het belangrijkste argument voor onze prijzen. Ook in 2023 behoort Warmtebedrijf Amersfoort tot de warmteleveranciers met de scherpste tarieven van Nederland!

De ACM reguleert de warmtetarieven, wij blijven er ruim onder

Zoals gezegd is in Nederland de warmtemarkt gereguleerd. Ieder jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt het maximumtarief vast voor consumenten, deze is gekoppeld aan de gasprijs door de huidige Warmtewet. Dit tarief is het maximum dat we wettelijk mogen vragen. Echter, dit jaar stond de gasprijs tijdens het meetmoment in december heel hoog en wij vinden dat wij onze klanten een scherpe prijs moeten bieden. Daarom hebben we het maximumtarief van de ACM losgelaten en kijken we naar onze kostprijs. Hierdoor zaten we de afgelopen jaren flink onder de ACM-tarieven met onze prijzen. Dit is voordelig voor de consument: bij een lage gasprijs is onze warmte niet duurder dan aardgas, en bij een hoge gasprijs zijn onze klanten goedkoper uit.

De Warmtewet: de stijgende gasprijs zet onze kostprijs onder druk

Warmtebedrijf Amersfoort heeft twee verschillende bronnen van inkomen: de verkoopinkomsten van onze warmte en de speciale SDE+-subsidie voor duurzame energie. En juist die tweede inkomstenbron staat onder druk. In de huidige Warmtewet komt uit een tijd dat aardgas goedkoper was dan duurzame warmte. En omdat wij niet meer dan het maximale tarief gebaseerd op de aardgasprijs mogen vragen, kregen wij SDE+-subsidie voor het verschil. Maar tijden zijn veranderd. Inmiddels is aardgas véél duurder geworden en is juist onze warmte aanzienlijk goedkoper. Dat heeft een hele wrange bijwerking: in de wet is vastgelegd dat een hogere gasprijs leidt tot minder SDE+-subsidie. En dat zet onze kostprijs wel onder druk en daarmee onze betaalbaarheid.