Nieuwsbrief

Warmtebedrijf Amersfoort levert ook duurzame koeling

Het koelen van huizen en gebouwen wordt steeds belangrijker naarmate de Nederlandse zomers heter worden; het klimaat verandert en het aantal warme dagen in een jaar neemt toe. Ook in de bouwnormen (BENG) is koeling niet meer weg te denken. Als bron voor het warmtenet gaan we hybride warmte- en koudeinstallaties inzetten. Door gebruik te maken van verschillende duurzame technieken, zijn we in staat om naast warmte ook koeling te leveren. Zowel vanuit onze hybride installatie op De Hoef als vanuit de bestaande installatie in het centrum van Amersfoort.

Aardwarmte in Amersfoort: de opsporingsvergunning is binnen!

De eerste horde is genomen: We hebben een vergunning gekregen om aardwarmte beschikbaar te maken voor Amersfoort. Een belangrijke mijlpaal! Tijdens vooronderzoek hebben we al geconstateerd dat de potentie groot is voor aardwarmte in de ondergrond van Amersfoort. Nu hebben we ook de vergunning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat gekregen om proefboringen te doen naar aardwarmte in de gemeente Amersfoort. De warmte die beschikbaar komt kan in de toekomst door het warmtenet naar gebouwen en woningen worden getransporteerd. Zo willen we elke beschikbare duurzame warmtebron in Amersfoort mogelijk maken en opnemen in de energiemix van de toekomst.

Informatiepunt duurzame warmte
in Schothorst-Zuid

In september hebben we drie keer – samen met de gemeente, woningcorporaties en het duurzaam bouwloket – een informatiepunt in de wijk Schothorst-Zuid verzorgd. Dit wordt de eerste aardgasvrije wijk van Amersfoort. We werken samen met de gemeente en de woningcorporaties om de inwoners een mooi aanbod te kunnen doen voor aansluiting op een warmtenet. Er was vooral veel interesse voor de duurzame warmtetechnieken die we gebruiken en de aanpassingen die nodig zijn in de woning.

We hadden gehoopt de inwoners dit najaar een definitief aanbod te kunnen doen. Echter door vertraging opgelopen door Covid-19 bij de beoordeling van de PAW-subsidieaanvraag die de gemeente heeft gedaan, moeten wij het definitieve aanbod nog even uitstellen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.