Nieuwe klanten

In Amersfoort ontwikkelen wij het slimme groene warmtenet waarop uw woning isof wordt aangesloten. Een prachtig duurzaam alternatief voor een aardgasaansluiting. U vermindert de CO2-uitstoot per huishouden zo direct met wel 90%.

Nieuwe klanten kunnen zich (kort voor oplevering / sleuteloverdracht) aanmelden voor groene warmte door het invullen van de:

  1. Leveringsovereenkomst

  2. Geef de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit uiterlijk binnen 14 dagen na sleuteloverdracht van de woning met een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten inz. elektriciteit en water.

De individuele leveringsovereenkomst en het overdrachtsformulier kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem!
Dan kunt u deze documenten opsturen naar:

Warmtebedrijf Amersfoort
t.a.v. Klantenservice Amersfoort
Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Vragen? Eén centraal servicenummer:
Een onderhoudsverzoek plaatsen of een storing melden?
Bel 24/7 : 085 – 049 1190
Heeft u vragen over uw factuur of andere klantvragen?
Bel tijdens kantooruren met onze klantenservice: 085 – 049 1190

Warmtenet Amersfoort