Aanmelden

In Amersfoort ontwikkelen wij het slimme groene warmtenet waarop uw woning is of wordt aangesloten. Een prachtig duurzaam alternatief voor een aardgasaansluiting. U vermindert de CO2-uitstoot per huishouden zo direct met wel 90%.

Nieuwe klanten kunnen zich (kort voor oplevering / sleuteloverdracht) aanmelden voor groene warmte door het invullen van de:

  1. Leveringsovereenkomst en doorlopende machtiging

  2. Geef de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit uiterlijk binnen 14 dagen na sleuteloverdracht van de woning met een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten inzake elektriciteit en water.

De individuele leveringsovereenkomst en het overdrachtsformulier kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem!
Dan kunt u deze documenten opsturen naar:

Warmtebedrijf Amersfoort
t.a.v. Klantenservice Amersfoort
Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Warmtenet Amersfoort

Wijzigingen

Zijn de tarieven voor het nieuwe jaar gewijzigd? Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening. U kunt ervoor kiezen om het voorschotbedrag aan de aangepaste tarieven aan te laten passen. U kunt daarmee een bijbetaling bij de jaarafrekening voorkomen. We adviseren u om het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt te bekijken. Op dit overzicht wordt gerekend met de nieuwe tarieven vanaf januari en kunt u zien of een bijbetaling wordt verwacht. Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u via het formulier “doorgeven wijziging voorschotbedrag” aangeven dat u uw voorschot wilt aanpassen. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan.

Als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. Bij de jaarafrekening wordt het voorschotbedrag aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

Afmeldingen

Gaat u verhuizen of moet de overeenkomst ontbonden worden in het geval van overlijden van de huurder/eigenaar? Download dan ons afmeldformulier groene warmte en stuur deze ingevuld per post of per e-mail retour aan ons.

Belangrijk! Op het moment dat u het eind-meterstandenformulier met uw verhuurder of makelaar ondertekent, dient u hiervan eveneens een kopie te sturen naar Warmtebedrijf Amersfoort:

Warmtebedrijf Amersfoort
klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl
Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC Ede.

 

Vragen? Eén centraal servicenummer:
Een onderhoudsverzoek plaatsen of een storing melden?
Bel 24/7 : 085 – 049 1190
Heeft u vragen over uw factuur of andere klantvragen?
Bel tijdens kantooruren met onze klantenservice: 085 – 049 1190

Onze algemene leveringsvoorwaarden vindt u hier.