De warmtevisie van Amersfoort

Amersfoort wordt een aardgasvrije stad. Dat moet uiterlijk 2030 gerealiseerd zijn, dat is de deadline die de stad zichzelf gesteld heeft. Een belangrijke stap in die ambitie is stoppen met het verwarmen van huizen en gebouwen met aardgas. Maar hoe ga je dan je stad verwarmen? Om deze vraag te beantwoorden is de Warmtevisie Amersfoort opgesteld. Hierin heeft de gemeente samen met partners uit de stad beschreven hoe de komende jaren de overstap van aardgas naar duurzame warmte wordt gemaakt. In de Warmtevisie staat (in grote lijnen): het proces, waar gestart wordt, in welk tempo, welke schone CO2-neutrale alternatieven Amersfoort wil gebruiken en hoe de verduurzaming wordt opgepakt met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen.

De gemeente stelt dat voor een groot deel van Amersfoort het aanleggen van een warmtenet de oplossing is om van het gas af te gaan. Goed plan!

Bekijk ook onderstaande video waarin de warmtevisie van de gemeente Amersfoort wordt toegelicht.

Bekijk:
Warmtevisie gemeente Amersfoort
Warmtevisie in het kort

Bron: www.amersfoort.nl/aardgasvrij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.