Alleen een combinatie van duurzame energietechnieken leidt tot halen van de klimaatdoelstellingen.

Geen enkele techniek is zonder nadelen.

Alles is nodig. Aan iedere techniek kleven nadelen, maar die zijn niet zo groot als niets doen en aardgas uit Rusland importeren (+25% CO2 uitstoot) of het gebruik van geïmporteerd schaliegas. De landelijke politiek maakte afgelopen week keuzes die vertragend gaan werken op de energietransitie.

Wij starten warmtelevering met gebruik van regionale biomassa. Deze toepassing word in het klimaatakkoord en recent door o.a. Christen Unie, D66 en de SER als hernieuwbaar gezien en zijn we schoner dan gas. Zo leggen we het slimme groene warmtenet aan waar we andere bronnen op kunnen aansluiten.

Warmtebedrijf Amersfoort loopt voorop door een slim groen warmtenet in Amersfoort te maken. Enkele eigenschappen;

✔️ Regionaal verkregen resthout (kan geen ander doel meer dienen) NEN gecertificeerd, NTA8080
✔️ Aanleg nieuwe infrastructuur (warmtenet)
✔️ Hybride warmte-installatie (meest innovatieve installatie van Europa)
✔️ Uitstoot ver beneden wettelijke normen (extern gecontroleerd)
✔️ Aan het investeren in toekomstige bronnen. Aardwarmte, aquathermie en zonnewarmte

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.