Aardgasloos wonen en werken in Amersfoort

Warmtebedrijf Amersfoort gaat een warmtenet aanleggen in de stad Amersfoort. Met dit netwerk wordt duurzame warmte getransporteerd naar de huizen en gebouwen van onze mooie stad. Iedereen kan aansluiten op dit gezamenlijke netwerk. Samen maken we Amersfoort toekomstbestendig.

Gemeente Amersfoort en Warmtebedrijf tekenen intentieovereenkomst

We hebben een intentieovereenkomst getekend met de Gemeente Amersfoort. Warmtebedrijf Amersfoort en de gemeente gaan de mogelijkheid tot samenwerking onderzoeken en een plan maken voor de aanleg van een warmtenet in de stad. Allereerst in de wijk Schothorst-Zuid en daarna mogelijk in andere wijken. De gemeente heeft dit gebied aangemerkt als eerste wijk waar wordt gestart met het verduurzamen van huizen. Het ontwerp dat we maken voor Schothorst-Zuid kan dienen als een blauwdruk voor de rest van de stad Amersfoort. Wanneer dit plan meer uitgewerkt is, worden de bewoners van Schothorst-Zuid uiteraard betrokken bij deze ontwikkeling. 

Woningcorporatie Alliantie kiest voor warmte van Warmtebedrijf Amersfoort

Woningcorporatie de Alliantie is de eerste klant van Warmtebedrijf Amersfoort in De Hoef West. Dit gebied wordt getransformeerd van kantoorgebied naar een moderne en levendige stadswijk. In het voormalige kantoorgebouw aan de Lichtpenweg 6 realiseert de Alliantie 53 sociale huurwoningen en 85 kamerwoningen (onzelfstandige woonruimte). Het gehele pand wordt aangesloten op het warmtenet. Dit voorjaar wordt gestart met de warmtelevering.
 

Innovatief onderzoek: aardwarmte is beschikbaar in Amersfoort

Amersfoort was lange tijd een blinde vlek op de kaarten met mogelijke aardwarmtebronnen in Nederland. In opdracht van Warmtebedrijf Amersfoort is vorig jaar op innovatieve wijze onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van aardwarmte in Amersfoort. Uit dit onderzoek is gebleken dat zich op een diepte van 2,5 kilometer warm water bevindt. We weten nu dat het er is, maar moeten nog onderzoeken of we het ook kunnen benutten. In het voorjaar hebben we een vergunning aangevraagd voor een proefboring.
 
Bij een aardwarmtebron wordt warm water uit de bodem gehaald. Hieraan wordt warmte onttrokken en het water stroomt daarna weer terug. Het hete water uit de aarde kan gebruikt worden om een warmtenet, zoals wij in Amersfoort aanleggen, te verwarmen.

Samenwerking met lokale groenbedrijven

Om de aanleg van het warmtenet nu mogelijk te maken, starten we met houtige biomassa als warmtebron. De biomassa die Warmtebedrijf Amersfoort gaat gebruiken, zal worden gewonnen uit lokale reststromen. Denk aan groenonderhoud in de stad en snoeiafval van bos- en landschapsbeheer. Deze biomassa is een restproduct dat nu een nuttige bestemming krijgt voor het verwarmen van huizen.
Zo zijn we bezig te onderzoeken hoe we de lokale groenstromen kunnen inzetten voor de verwarming van de Amersfoortse huizen. De gesprekken tussen ons en de bedrijven die het openbare groen onderhouden hier in Amersfoort zijn in een vergevorderd stadium.

Wist je dat…

… wij de initiatiefnemer zijn om aardwarmte beschikbaar te maken in Amersfoort?
… we inmiddels 400 gebouweigenaren gesproken hebben om over te stappen op duurzame warmte?
… we aangesloten zijn bij verschillende bedrijvenverenigingen in Amersfoort?
… we meer dan 40 rondleidingen hebben gegeven bij onze warmte-installatie in De Nieuwe Stad in Amersfoort?
… we ook op basisscholen les geven over de warmtetransitie en duurzame energie?
… we gaan onderzoeken of we de wisselverwarming van Prorail duurzaam kunnen verwarmen?
… we verwachten vanaf het eerste kwartaal van 2021 duurzame warmte te kunnen leveren?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.